Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Rybnicki ORPZ wyróżniony


Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku został wyróżniony przez Zarząd Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w ramach projektu „Dobre działanie to w sedno wnikanie”.W ramach przedsięwzięcia realizowanego z programu Obywatele dla Demokracji, przy współpracy z komisją ekspertów oraz Związkiem Powiatów Polskich i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, wyróżnienie zostały instytucje i powiaty, które dokładają starań, aby rozwijać rodzinną opiekę zastępczą i prawidłowo realizują zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wyróżnienia przyznano na podstawie analizy ilościowej danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, analizy danych przekazanych przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz weryfikacji jakościowej tych danych.

 

Wśród wyróżnionych miast na prawach powiatu znalazły się: Rybnik, Gdańsk, Gdynia, Kielce i Radom.  Wyróżniono też powiaty ziemskie: bialski, legionowski, turecki i wejherowski.

Wyróżnienia wręczone zostaną na Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 9 czerwca br.  w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie. W uroczystości udział wezmą: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Dziecka.

 

Więcej informacji na temat Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej: http://www.koalicja.org/

 


 

 

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku stale poszukuje osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej dla dziećmi, których rodzice z jakichś powodów nie mogą się nimi zajmować.

Rodzinę zastępczą lub Rodzinny Dom Dziecka mogą utworzyć małżonkowie lub osoba, która nie pozostaje w związku małżeńskim. Kandydaci muszą dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej. Muszą też mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej, ani też być w tej władzy ograniczonymi oraz muszą wypełniać obowiązek  alimentacyjny wobec swoich krewnych. Kolejne warunki to: zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, posiadanie odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych, przebywanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zainteresowani nie mogą ponadto być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

 

Rodzina zastępcza

  • spokrewniona
  • niezawodowa
  • zawodowa – w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna

 

Rodzinny dom dziecka 

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku zapewnia wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne szkolenie, opiekę koordynatora, wsparcie finansowe.

 

Kontakt:

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
ul. Floriańska 28
44-217 Rybnik
tel. 32 42 40 435
e-mail: orpz.rybnik@op.plPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-06-08

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt