Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Zaprojektuj salę koncertową szkoły muzycznej


17 czerwca ogłoszono „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej sali koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku”. Konkurs organizuje katowicki Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej sali koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Rybniku.

Koncepcja musi mieć charakter twórczej pracy projektowej oraz uwzględniać kontekst istniejącej zabudowy obszaru i jego otoczenia. Zgodnie z założeniami, w budynku przewiduje się m.in.:

  • salę koncertową na 300 widzów wraz ze sceną, kulisami, garderobami i zapleczem,
  • strefę wielofunkcyjnego hallu z kawiarnią i przestrzenią ekspozycyjną,
  • pomieszczenia pomocnicze – szatnie, sanitariaty, pom. gospodarcze,
  • pomieszczenia techniczne – reżyserka dźwięku, kotłownia, wentylatorownia, rozdzielnia elektryczna, serwerownia, itp.

Maksymalny planowany koszt realizacji inwestycji nie może przekroczyć kwoty 19 mln zł, a zakładany koszt dokumentacji projektowej nie może być większy niż 950 tys. zł.

 

 

Zainteresowani muszą złożyć w siedzibie organizatora w terminie do 30 czerwca br. (do godz. 15.00) wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, który zostanie zweryfikowany przez organizatora zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie. Uczestnicy zakwalifikowani i zaproszenie do konkursu swoje prace będą mogli składać do 6 sierpnia br. (do godz. 15.00).

 

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia prac konkursowych wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach wykonania prac, opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnienia czynności nadzoru autorskiego.

 

Prace oceni specjalnie powołany sąd konkursowy. Przedmiotem oceny będzie część graficzna i opisowa pracy, według następujących kryteriów:

a) walory urbanistyczno-architektoniczne – 90%;

b) walory ekonomiczne projektu oraz koszty jego realizacji - 10%.

 

W konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:

a) I nagroda – 15 000 zł oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki;

b) II nagroda – 10 000 zł

c) III nagroda – 5 000 zł

 

Szczegółowe dane na temat konkursu, w tym informacje na temat składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, opis przedmiotu konkursu, sposób opracowania i składania prac konkursowych, tryb oceny, a także materiały wyjściowe i informacyjne oraz załączniki formalno-prawne wraz z niezbędnymi wnioskami w załącznikach.

Informacje na temat przedsięwzięcia także na stronie katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich - kliknij, żeby zobaczyć

 

 

Dokumenty do pobrania:Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej sali koncertowej dla Panstwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku.zip


ZIP (44 699 KB)

Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-06-19

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Panować nad sobą - to najwyższa władza.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt