Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Nowy kierunek na Politechnice Śląskiej


Od nowego roku akademickiego 2015/2016 Politechnika Śląska w Rybniku, otwiera nowy kierunek studiów - Zarządzanie i inżynieria produkcji (profil praktyczny).Zajęcia prowadzone będą w budynkach rybnickiego kampusu, przy ul. Rudzkiej.

 

Bliższych informacji udzielają Biura Obsługi Studentów pod numerami telefonów: 32 429 57 52, 32 429 57 45, 32 429 57 60. Rekrutacja na studia prowadzona jest na stronie https://rekrutacja.polsl.pl

 

 

Studia stacjonarne (SI):

 

-       czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów

-       uzyskany tytuł – inżynier

-       kryteria przyjęć:

-       dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali „nową maturę” w 2015 r.: matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony) do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka,

-       dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali „nową maturę” w 2014 r. i w latach wcześniejszych oraz dla absolwentów techników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona lub (poziom podstawowy bądź rozszerzony) fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka,

-       kandydatom, którzy zdawali stara maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty (patrz tabela na str. 65 Informatora dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016). Pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

 

 

Studia niestacjonarne – tryb zaoczny (NZI):

 

-        czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów

-        uzyskany tytuł – inżynier

-        kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne

 

 

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 

Absolwenci po ukończeniu studiów posiadają kwalifikacje z zakresu logistycznego przygotowania produkcji oraz wykorzystania technik komputerowych do wspomagania prac inżynierskich, umiejętności określenia, zaprojektowania i wykonania odpowiednich usług, a także założenia własnego przedsiębiorstwa. Kompetencje zdobyte w trakcie trzymiesięcznej praktyki pozwalają na szybkie dostosowanie się do wymogów pracy w przedsiębiorstwie o dowolnej wielkości. W ramach specjalności „Inżynieria infrastruktury budowlanej i środowiskowej” absolwent posiada m. in. kwalifikacje w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów kubaturowych i inżynierskich, modernizacji i renowacji obiektów budowlanych, a także proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych.

W ramach specjalności „Inżynieria elektryczna” absolwent posiada m.in. kwalifikacje w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji sieci, instalacji i stacji elektroenergetycznych, budowy i eksploatacji urządzeń technologicznych zasilanych energią elektryczną, projektowania, programowania i aplikacji mikroprocesorowych układów sterowania oraz racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej.

W ramach specjalności „Inżynieria energetyki komunalnej” absolwent posiada kwalifikacje w zakresie: prowadzenia doradztwa technicznego z zakresu energetyki dla urzędów miast i gmin, monitorowania i atestowania obiektów komunalnych oraz współpracujących z nimi urządzeń i instalacji ciepłowniczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, nadzorowania robót związanych z wykonawstwem urządzeń energetycznych i instalacji komunalnych, nadzorowania, wykonania i kierowania eksploatacją urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów.

W ramach specjalności „Inżynieria telekomunikacji” absolwent posiada kwalifikacje w zakresie programowania w języku Java, projektowania telekomunikacyjnych układów mikroprocesorowych, układów analogowych, cyfrowego przetwarzania sygnału, a także konfigurowania lokalnej sieci komputerowej, dbałości o bezpieczeństwo lokalnej sieci komputerowej i zaprojektowania budżetu mocy łącza radiowego.

Absolwenci wszystkich specjalności mogą podjąć studia II stopnia na odpowiednich dla wybranych specjalności wydziałach Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

 

Źródło: CKI - Politechnika Śląska

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-07-23

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Mam mniej, niż się spodziewałem,
ale może więcej oczekiwałem, niż należało?

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt