Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Zaproponuj drzewo na pomnik przyrody


Zapraszamy do zgłaszania propozycji drzew, które mogłyby zostać uznane za pomniki przyrody. Z nadesłanych propozycji wybrane zostaną dwie spełniające kryteria utworzenia drzew pomnikowych.Akcja organizowana jest w związku z tym, że podczas nawałnicy, jaka wystąpiła w Rybniku 8 lipca br. dwa drzewa będące pomnikami przyrody zostały powalone, a co za tym idzie - zniszczone. Mowa o lipach drobnolistnych Tilia cordata. Jedna z nich zlokalizowana była przy skrzyżowaniu ulic Arki Bożka i Gminnej w dzielnicy Kamień, druga - przy ul. Poloczka 33 w dzielnicy Grabownia. Ich ochrona prawna musi zostać zniesiona uchwałą Rady Miasta Rybnika.

 

Aby zachować  stałą ilość ożywionych pomników przyrody, proponujemy mieszkańcom, by zgłaszali swoje propozycje drzew, które mogłyby zastąpić zniszczone obiekty.

 

Zgłoszenie powinno zostać przesłane na adres pomnikprzyrody@um.rybnik.pl i obejmować następujące informacje: gatunek drzewa, orientacyjny obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, lokalizację, krótkie uzasadnienie oraz zdjęcie drzewa.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia br. Po tym terminie, do 15 października br., pracownicy Wydziału Ekologii wraz z dendrologiem dokonają przeglądu zgłoszonych drzew pod względem ich zdrowotności oraz wartości przyrodniczej, kulturowej, historycznej, krajobrazowej lub indywidualnych cech wyróżniających je wśród innych drzew. Następnie Radzie Miasta Rybnika zostaną zaproponowane dwa drzewa spełniające kryteria utworzenia z nich drzew pomnikowych.
Fot. Lucyna Tyl

 

Zgodnie z  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

 

Jednym z kryteriów uznania drzewa za pomnik przyrody jest jego obwód mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi. Obwody najbardziej pospolitych gatunków drzew stanowią dolną granicę dla drzew pomnikowych. W przypadku drzew rodzimych orientacyjne dolne granice kształtują się następująco:

 1. Czeremcha zwyczajna - 94 cm
 2. Jabłoń - 94 cm 
 3. Jarzębina - 157 cm 
 4. Grab pospolity - 188 cm 
 5. Brzoza brodawkowa - 219 cm 
 6. Brzoza omszona - 219 cm 
 7. Klon jawor - 219 cm 
 8. Klon pospolity - 219 cm 
 9. Topola osika - 219 cm 
 10. Wiąz pospolity - 219 cm 
 11. Jesion wyniosły - 251 cm 
 12. Buk pospolity - 314 cm 
 13. Jodła - 314 cm 
 14. Lipa drobnolistna - 314 cm 
 15. Lipa szerokolistna - 314 cm 
 16. Modrzew europejski - 314 cm 
 17. Sosna pospolita - 314 cm 
 18. Świerk pospolity - 314 cm 
 19. Dąb szypułkowy - 376 cm 
 20. Topola czarna i biała - 376 cm 
 21. Wierzba biała i krucha - 376 cm 

Okazy poszczególnych gatunków drzew występujących na granicy lub poza granicą swego naturalnego zasięgu, mogą być uznane za pomniki przyrody w przypadku stwierdzenia mniejszych rozmiarów. 

Obwody gatunków drzew obcego pochodzenia stanowiące orientacyjną dolną granicę dla drzew pomnikowych kształtują się następująco:

 1. Złotokap pospolity - 95 cm 
 2. Oliwnik wąskolistny - 100 cm 
 3. Cis pospolity - 150 cm (wszystkie cisy na stanowiskach naturalnych niezależnie od rozmiarów podlegają ochronie prawnej jako drzewa należące do wymierającego gatunku). 
 4. Cyprysik groszkowy - 150 cm 
 5. Cyprysik Lawsona - 150 cm 
 6. Żywotnik zachodni - 150 cm 
 7. Miłorząb dwuklapowy - 200 cm 
 8. Żywotnik olbrzymi - 200 cm 
 9. Sosna wejmutka - 220 cm 
 10. Klon srebrzysty - 250 cm 
 11. Sosna czarna - 250 cm 
 12. Tulipanowiec amerykański - 250 cm 
 13. Daglezja zielona - 300 cm 
 14. Kasztanowiec biały - 300 cm 
 15. Platan klonolistny - 400 cm 

 


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-07-31

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Chciano za szczęściem rozesłać list gończy,
ale nikt nie potrafił podać rysopisu...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt