Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Międzynarodowy Dzień Mediacji 15 października


W trakcie Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji wszystkie chętne osoby mogą skorzystania z bezpłatnych porad. Profesjonalni mediatorzy będą do Państwa dyspozycji od poniedziałku 12 października do piątku 16 października.Szczegółowy harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie internetowej Sądu Rejonowego www.rybnik.sr.gov.pl w zakładce Informacje – Punkt Konsultacji z Mediatorami.

 

Mieszkańcy Rybnika będą mogli również skorzystać z bezpłatnych konsultacji w Ośrodku Mediacji mieszczącym się w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 3 lok. 103. Szczegółowe informacje dotyczące instytucji mediacji znajdziecie Państwo również na stronie internetowej www.fopc.org.pl i pod numerem telefonu 535 030 033.
 

Czym jest mediacja?

 

Mediacja to pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego sporu, w którym osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji oraz dojściu do akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter odformalizowany, dobrowolny i poufny, co daje jego uczestnikom idealne warunki do wypracowania satysfakcjonujących obie strony postanowień ugody. Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, które mogą być rozstrzygnięte w drodze ugody zawartej przed sądem.

 

Mediację z powodzeniem stosuję się w sprawach cywilnych (podział majątku, dział spadku, ustanowienie służebności), rodzinnych (władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty) gospodarczych, z zakresu prawa pracy jak również karnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego.

 

Do podstawowych korzyści jakie niesie mediacja - alternatywna wobec postępowania sądowego – metoda rozwiązywania sporów zaliczyć należy:

 

 • szybkością postępowania
 • niskie koszty
 • odformalizowanie procedury
 • możliwość załatwienia wielu spraw w toku jednego postępowania
 • zapobiegnięcie eskalacji konfliktu między stronami
 • możliwość zrozumienia rzeczywistych przyczyn sporu
 • wpływ stron na treść wypracowanego porozumienia
 • odciążenie sądów powszechnych.

Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Sąd zatwierdza ugodę poprzez wydanie odpowiedniego postanowienia, w którego treści, w zależności od charakteru tej ugody:

 • nadaje jej klauzulę wykonalności- jeżeli podlega ona wykonaniu w drodze egzekucji
 • zatwierdza ugodę zawartą przed mediatorem- jeśli nie podlega ona wykonaniu w drodze egzekucji.

Oba pozytywne rozstrzygnięcia mogą być wydane na posiedzeniu niejawnym.

ZASADY MEDIACJI:

 1. DOBROWOLNOŚĆ – co oznacza, że strony wyrażają zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, niezależnie od tego , w jaki sposób zostanie wszczęte.
 2. POUFNOŚĆ - „ nic nie wychodzi poza ściany gabinetu mediatora”
 3. BEZSTRONNOŚĆ – mediator jest wolny od jakichkolwiek okoliczności , które mogłyby wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności. Mediator nie wyróżnia żadnej ze stron.
 4. NEUTRALNOŚĆ – wobec przedmiotu sporu. Mediator nie e narzucać stronom wlasnych rozwiązań, choćby był przekonany o ich słuszności.
 5. BEZINTERESOWNOŚĆ – mediator nie czerpie korzyści materialnych lub osobistych z tego co jest przedmiotem mediacji.
 6. FACHOWOŚĆ – stały mediator powinien posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. Mediator powinien stale podnosić swoje kwalifikacje.

 

Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji. Wynagrodzenie to obciąża wyłącznie strony. Wysokość wynagrodzenia mediatora ustalana jest w umowie między stronami postępowania mediacyjnego a mediatorem.

 

W sprawach mediacji wszczętej na podstawie postanowienia sądu wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot wydatków uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu mediacyjnym Dz. U. Nr 239 poz.2018 z 2005 r;

 

Źródło: Ośrodek Mediacji Fundacji Obrony Praw Człowieka


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-10-09

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa.
(J. Tuwim)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt