Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W czwartek, 22 października, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta Rybnika.Obrady miejskich radnych transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube
Projekty uchwał są dostępne na stronie BIP


Porządek spotkania:

    1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście
    4.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
    5.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
    6.    Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
    7.    Ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenie wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych).
    8.    Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
    9.    Udzielanie i rozmiar zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasady rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik.
    10.    Ustalenie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
    11.    Określenie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika.
    12.    Zamiar likwidacji w 2016 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
    13.    Połączenie jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" oraz nadanie statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku.
    14.    Określenie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik.
    15.    Likwidacja Rodzinnego Domu Nr 1 w Rybniku.
    16.    Likwidacja Rodzinnego Domu Nr 2 w Rybniku.
    17.    Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”.
    18.    Oddanie w użytkowanie nieruchomości.
    19.    Ustanowienie służebności gruntowej.
    20.    Wydzierżawienie nieruchomości.
    21.    Zamiana nieruchomości.
    22.    Zbycie nieruchomości.
    23.    Nabycie nieruchomości.
    24.    Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Orzepowickiej 8D.
    25.    Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
    26.    Opłata targowa.
    27.    Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    28.    Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
    29.    Zakończenie sesji.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-10-20

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kiedy coś uparcie gaśnie - zaufaj iskierce nadziei.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt