Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Cel – skuteczna komunikacja


Urząd Miasta Rybnika właśnie zakończył badania społeczne, które dotyczyły komunikacji z mieszkańcami. Na pytania ankiety odpowiedziało ponad tysiąc rybniczan. Wiadomo czym interesują się mieszkańcy miasta, z jakich mediów chętnie korzystają oraz co trzeba poprawić.



Proces badania sondażowego na terenie Rybnika został przeprowadzony w dniach od 17 do 30 września 2015 roku. Ankieterzy przeprowadzili badania we wskazanych przez Urząd Miasta Rybnika dzielnicach. Badanie przeprowadzone zostało na próbie 1037 pełnoletnich mieszkańców miasta. Dobór respondentów do próby miał charakter warstwowo–kwotowy ze względu na wiek i miejsce zamieszkania mieszkańców zgodnie z rozkładem cech wśród mieszkańców. Dodatkowo, w celu zapewnienia wysokiej jakości rezultatów, na etapie analizy danych dokonano przeważenia wyników w taki sposób, aby strukturę próby badawczej dopasować do łącznego rozkładu wieku (w dziesięcioletnich przedziałach wiekowych) w mieście w oparciu o szacunki Głównego Urzędu Statystycznego z końca 2014 roku.

 

Wybór metodologii badania determinowały jego cele, zakres merytoryczny oraz konieczność doboru próby, która będzie najbardziej reprezentatywna dla miejsca. Badanie zostało przeprowadzone  przy pomocy bezpośredniego, indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego (tzw. badanie face-to-face), przez zewnętrznych względem urzędu ankieterów na terenie poszczególnych dzielnic. Ankieterzy byli  kontrolowani przez pracowników urzędu oraz swoich przełożonych.

 

Z badań wynika, że większość mieszkańców czuje się dobrze poinformowana o sprawach miasta (łącznie odpowiedzi „średni stopień” i „wysoki stopień” wskazało 63,3% respondentów). Jednak prawie co trzeci mieszkaniec czuje się poinformowany w stopniu niskim lub odczuwa brak informacji (łącznie odpowiedzi „brak informacji” oraz „niski stopień” wskazało 30,6% respondentów, co tworzy sporą grupę osób, do której należy dotrzeć z informacjami.

 

Mieszkańcy są najlepiej poinformowani na temat imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych ze średnią oceną 2,1 (na 3. stopniowej skali). Stosunkowo wysoko oceniono również informacje o inwestycjach miejskich – parki, place zabaw, remonty, przebudowy budynków itp. (1,9) oraz budowę i remonty dróg (1,8). Mieszkańcy czuli się poinformowani w niskim stopniu w szczególności na temat pomocy społecznej (1,1), finansowania organizacji pozarządowych z budżetu miasta (1,1) oraz o budżecie obywatelskim (1,2). Wśród innych odpowiedzi wskazano służbę zdrowia.

 

Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w ujęciu poszczególnych źródeł stoi na przeciętnym poziomie. Najwyżej oceniono Internet (1,8) oraz radio (1,7), którym blisko do oceny „zaspokajają w dużym stopniu”. Stosunkowo wysokie noty zaobserwowano również dla takich mediów, jak prasa i telewizja (po 1,5) oraz dla innych źródeł, np. rodzina i/lub znajomi (1,4). Pozostałe, poza zewnętrznymi nośnikami informacji (1,2),w praktyce niemal w ogóle nie zaspokajają potrzeb informacyjnych (zadano pytania np. o pracowników urzędu czy elektroniczne formy komunikacji).

 

Mieszkańcy Rybnika są bardzo przywiązani do kilku mediów, które w sposób wyraźny wyróżniają się spośród badanych. Największe oddziaływanie mają stacja radiowa Radio 90, portale internetowe rybnik.eu (w tym BIP Urzędu Miasta) oraz rybnik.com.pl, a także zewnętrzne nośniki informacji oraz rodzina i/lub znajomi. Sprawiają one, że także całe grupy źródeł informacji (Internet, radio) notują dosyć wysokie wyniki w badaniu sondażowym. Warto zwrócić uwagę na fakt, że najlepiej poinformowane są osoby w przedziale 25 – 65 lat. Analizując pozyskiwanie informacji z poszczególnych źródeł, wraz z wiekiem respondentów rośnie znaczenie mediów tradycyjnych, czyli prasy i telewizji, maleje natomiast Internetu. Pozyskane z różnych źródeł informacje są przekazywane dalej często lub czasem w przeważającej liczbie przypadków (78,6% badanych). Informacje przekazuje rzadko 15% mieszkańców, zaś nigdy zaledwie 4,3%.

 

Dr Maria Buszman-Witańska, ekspert w zakresie komunikacji z Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach, tak podsumowuje wyniki badania: „Dla każdej instytucji, także dla Urzędu Miasta Rybnika, kluczowy jest dialog z mieszkańcami, a przede wszystkim jego skuteczność. Bez dobrego poinformowania nie ma zaufania, a bez zaufania nie ma możliwości działania. Urząd powinien wykorzystywać wyniki badania na co dzień. Podczas analizy wyników badania cieszy fakt dobrego poinformowania większości mieszkańców Rybnika, do reszty osób trzeba dotrzeć. Niepokoi natomiast stosunkowo słabe wykorzystanie własnych kanałów komunikacji Urzędu Miasta, np. osobowych, a także nowoczesnych form komunikacji. Tutaj trzeba podjąć działania naprawcze w pierwszym rzędzie.”

 

Prezydent Miasta Piotr Kuczera uważa, że „sytuację musimy poprawiać zaczynając od siebie, czyli Urzędu. Sprawdzimy wewnętrznie na czym polega problem i wdrożymy odpowiednie działania. Będziemy także rozwijać własne kanały komunikacji – poprawimy stronę www, wprowadzimy profesjonalny newsletter, a także rozwiniemy system powiadomień sms. Kontynuowane i rozwijane będą spotkania prezydenta i pracowników urzędu z mediami i mieszkańcami, a także badania jakości obsługi klienta w Urzędzie. Planowane są także warsztaty dla mieszkańców – tych najstarszych i najmłodszych, mające na celu usprawnienie korzystania z Internetu. Pracownicy urzędu już rozpoczęli planowane działania”.

 

Źródło: Biuro Prasowe

 



Prezentacja wyników:


PDF (464 KB)





Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.com



Data dodania: 2015-11-03

powrót



   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Człowiek się nie zmienia, tylko czasem daje się poznać z innej strony.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt