Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Rybnik będzie mieć strategię rozwoju sportu


Zakończyły się prace nad „Strategią rozwoju sportu w Rybniku do roku 2020”. Dokument  dokonuje diagnozy sytuacji rybnickiego sportu i przedstawia wizję jego rozwoju.„Strategia rozwoju sportu w Rybniku do roku 2020” została opracowana przez osoby związane z rybnickim sportem jako projekt obywatelski. Prace koordynował specjalnie powołany zespół roboczy, który tworzyli członkowie Rybnickiej Rady Sportu.

Dokument jest efektem dążeń rybnickich środowisk sportowych i władz Rybnika do określenia czytelnych zasad  polityki miasta wobec sportu.

 

Na etapie prac wstępnych nad strategią rybnickie kluby sportowe zostały poproszone o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ich działalności. Zebrane dane pozwoliły na określenie stanu rybnickiego sportu i dokonanie jego oceny.  W tym zakresie strategia skupia się na takich obszarach tematycznych, jak: sport szkolny,  sport licencjonowany, sport amatorski, imprezy sportowe, infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Uwaga poświęcona jest także kwestiom finansowania sportu z budżetu miasta.

 

Diagnoza jest punktem wyjścia do drugiej części dokumentu, który przedstawia wizję rozwoju sportu w mieście do roku 2020. Zgodnie z zebranymi wnioskami, polityka miasta wobec sportu powinna koncentrować się przede wszystkim na zachęcaniu mieszkańców do uczestnictwa w różnych formach aktywności, poprawianiu warunków uprawiania sportu w klubach sportowych i wspieraniu procesu szkoleniowego celem osiągania jak najlepszych wyników przez zawodników oraz na dążeniu do coraz skuteczniejszej promocji miasta poprzez sport.

 

Strategia zakłada stałą kompleksową ocenę rybnickiego sportu dokonywaną w corocznie przygotowywanym „Raporcie o stanie sportu w Rybniku”.  Raport ten będzie stanowić podstawę do wyznaczania szczegółowych zadań do realizacji w kolejnym okresie budżetowym.

 

Źródło: Biuro Prasowe

 

***

 

Z dokumentem, który zastanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Miasta Rybnika na grudniowej sesji, można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rybnika - =>zobacz

 

Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Sportu można zgłaszać do dnia 4 grudnia br., na adres ngo@um.rybnik.pl .Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-11-23

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Są ludzie, którzy nie popełniają błędów. To ci, za których myślą inni.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt