Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego


Miasto Rybnik będzie starać się o dofinansowanie projektu obejmującego modernizację energetyczną części oświetlenia ulicznego na terenie miasta.Dofinansowanie ma pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 4.5.2 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT”.

 

Zakres rzeczowy projektu polegać będzie na przebudowie oświetlenia na ul. Budowlanych, Reymonta, Plac Armii Krajowej, 3 Maja, Kościuszki i Piłsudskiego  co ma dać efekt w postaci  znaczącego zmniejszenia energochłonności oświetlenia na tych ulicach. Jako element uzupełniający zostanie wykonany inteligentny system sterowania oświetleniem, który obejmie wszystkie objęte modernizacją punkty świetlne.

 

Oświetlenie na ulicach będących przedmiotem projektu zostało wybudowane w znaczącej mierze kilkadziesiąt lat temu. Od tego czasu wymieniano jedynie oprawy, które obecnie wykonane są w technologii sodowej. Obecnie oświetlenie we wskazanych lokalizacjach składa się z 414 opraw oświetleniowych umiejscowionych na 287 słupach. Wszystkie oprawy oświetleniowe to oprawy sodowe o następujących mocach 70W – 55 szt., 150W – 339 szt., 250W – 20 szt. Analizując istniejące oświetlenie pod kątem energochłonności, to należy zauważyć, że moc istniejących opraw z źródłami sodowymi jest niewspółmiernie duża do wymagań oświetleniowych określonych normą PN-EN 13201. W obecnym stanie energochłonność średnia punktu świetlnego zainstalowanego na terenie objętym zadaniem równa się 170,62 W/pkt. Z uwagi na fakt, że system oświetlenia jest częściowo wyposażony w system redukcji mocy (dławiki dwuuzwojeniowe), energochłonność punktu jest zmniejszona do poziomu 163,48 W/pkt. Przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych niedostępnych jeszcze kilka lat temu, istnieje duże pole do zmniejszenia zapotrzebowania oświetlenia na energię.

 

Warto również zauważyć problem stanu technicznego słupów. Zdecydowana większość z nich ma już za sobą kilkudziesięcioletnią eksploatację bez żadnych remontów. Ich obecny stan techniczny jest wysoce niezadowalający i uniemożliwia w praktyce wykorzystanie ich do zabudowy projektowanych opraw LED.

 

Po realizacji projektu energochłonność punktu świetlnego będzie równać się 101,82 W/pkt, a więc będzie znacząco niższa niż przed inwestycją. W ramach inwestycji inwestor zmuszony będzie dokonać korekt w lokalizacji niektórych, budowanych kilkadziesiąt lat temu punktów oświetleniowych, co wynika z faktu, iż ich obecne rozmieszczenie nie gwarantuje oświetlenia ulicy zgodnie z aktualnymi normami.

 

Podczas projektowania inwestycji przyjęto następujące podstawowe założenia:

  • Przebudowa obejmuje wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, tzn. posiadające duży strumień świetlny w stosunku do pobieranej mocy.
  • Przebudowa w projektowanych ciągach obejmuje wymianę kabli zasilających oraz w uzasadnionych przypadkach całych słupów - takich których stan techniczny uniemożliwia montaż nowoczesnego oświetlenia
  • Przebudowa obejmuje wymianę układów sterowania oświetleniem ulicznym;
  • Zakłada się, że istniejące oprawy oświetleniowe zakwalifikowane do wymiany, zostaną wymienione na oprawy LED z lampami odpowiednio o mocy źródeł światła 55W, 90W, 107W wraz z regulowaną mocą w zakresie 10-100% w min. 2 przedziałach czasowych w sposób autonomiczny z możliwością przeprogramowania przez zdalną platformę www.
  • Lokalizacja poszczególnych punktów świetlnych została dobrana w ten sposób aby spełniać wszystkie aktualne wymagania prawne jeżeli chodzi o oświetlenie dróg.

 

W sumie biorąc pod uwagę wszystkie objęte projektem ciągi dróg inwestycja prezentuje się następująco: demontaż istniejącego oświetlenia - 230 kpl./301 opraw, wykonanie instalacji oświetleniowej 0,4 kV wg. opracowania projektowego – 9083 m, montaż latarni oświetleniowych wraz z oprawami – 245 kpl./282 oprawy, montaż latarni doświetlenia przejść dla pieszych – 20 kpl., montaż szaf oświetlenia ulicznego wraz z systemem zarządzania – 10 kpl., wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego i przynależnego ciągu pieszego wraz z przystosowaniem wysięgników – 113 szt, wymiana złącz słupowych 1-, 2-, 3- bezpiecznikowych wraz z konserwacją połączeń – 57 kpl., renowacja słupów oświetleniowych – 57 kpl.

 

Uzupełniającym elementem projektu jest wdrożenie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym w oparciu o zdalne zarządzanie i monitoring. Oświetlenie uliczne wyposażone w taki system potrafi automatycznie dopasowywać się do potrzeb użytkownika, dzięki czemu można osiągnąć oszczędności nawet 30%. Głównym założeniem projektowym jest wdrożenie systemu sterowania oświetleniem umożliwiającego: centralne zarządzanie oświetleniem, załączanie i wyłączanie oświetlenia we współpracy ze stacjami pogodowymi, monitoring pracy wszystkich szaf oświetleniowych oraz obwodów zasilanych z danej szafy, redukcję mocy oświetlenia wszystkich bądź wybranych odpływów w poszczególnych szafach. Ponadto, jednostka sterująca samoczynnie aktualizuje datę i godzinę. System będzie się składał ze sterowników montowanych w szafach oświetleniowych, oprogramowania oraz serwera. Szczegółowy opis poszczególnych elementów systemu znajduje się w części dokumentacji technicznej poświęconej systemowi.

 

Rezultatem projektu będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną z obecnych 265.35 MWh/rok na 112.39 MWh/rok (redukcja o 58%). Pozwoli to zredukować emisję CO2 o 127.11 ton rocznie oraz zaoszczędzić przy dzisiejszych cenach energii ok. 73 500 zł rocznie.

 

Wartość projektu: 3 612 397,04 zł

Wartość dofinansowania: 2 161 003,19 zł

Wkład budżetu miasta: 1 451 393,85 zł

 

 

Dokumentacja techniczna:Dokumentacja system sterowania


PDF (4 996 KB)

Dokumentacja ul. Budowlanych - rondo Solidarności - rondo Lievin


PDF (4 292 KB)

Dokumentacja ul. Kościuszki, Piłsudskiego


PDF (3 196 KB)

Dokumentacja ul. Reymonta, 3 Maja, pl. Armii Krajowej


PDF (5 909 KB)

Dokumentacja ul. Budowlanych - rondo Mazamet - rondo Wileńskie


PDF (4 350 KB)

 

Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag. Uwagi prosimy przesyłać na adres: drogi@um.rybnik.pl do dnia 23 grudnia 2015 r.


***

 

Podsumowanie konsultacji:
Podczas przeprowadzonych w dniach 15 - 23 grudnia 2015 r. konsultacji projektu nie zgłoszono żadnych uwag.

Aktualizacja: 28.12.2015 r.

 


Raport z konsultacji społecznych


PDF (233 KB)

Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-12-15

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Piękno ludzi jest największym pięknem ziemi.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt