Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W czwartek, 17 grudnia, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta Rybnika.Obrady miejskich radnych transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube

Projekty uchwał są dostępne na stronie BIP

 

Porządek spotkania:


1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
5.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
6.    Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
7.    Budżet Miasta Rybnika na 2016 rok.
8.    Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
9.    Udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Niegowa.
10.    Ogłoszenie o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w obszarze śródmieścia Miasta Rybnika.
11.    Nabycie nieruchomości.
12.    Zbycie nieruchomości.
13.    Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.
14.    Wydzierżawienie nieruchomości.
15.    Zmiana uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika.
16.    Zamiar przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku.
17.    Założenie Przedszkola nr 50 w Rybniku.
18.    Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
19.    Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
20.    Powołanie członków Rady Muzeum.
21.    Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
22.    Zmiana Regulaminu przyznawania dorocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
23.    Przyjęcie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023.
24.    Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennych Domach Pomocy.
25.    Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.
26.    Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021.
27.    Połączenie jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO".
28.    Nadanie statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku.
29.    Upoważnienie Prezydenta Miasta do określania sposobu ustalania opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.
30.    Przyjęcie „Strategii rozwoju sportu w Rybniku do 2020 roku”.
31.    Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika w okresie 2013-2015 roku.
32.    Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2014 roku.
33.    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
34.    Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
35.    Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Rybnika.
36.    Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Rybniku.
37.    Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku.
38.    Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
39.    Zakończenie sesji.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-12-15

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Szczęście to łza, którą się otarło i uśmiech, który się wywołało...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt