Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

W Rybniku powstanie park kulturowy


Przestrzeń centrum miasta, jego zabudowa, kamienice, zabytki to miejsce którym mieszkańcy chcą się chwalić. To w śródmieściu ludzie chcą się ze sobą spotkać, pójść na spacer, zrobić zakupy. To centrum miasta chcemy pokazać turystom, odwiedzającym gościom. Właśnie dlatego władze miasta podjęły się utworzenia parku kulturowego, który ma służyć ochronie tej wyjątkowej przestrzeni. Rozpoczęły się właśnie prace nad stworzeniem parku kulturowego, który jest jedną z form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ochroną ma zostać objęty obszar śródmieścia miasta Rybnika o powierzchni około 121 hektarów, jako historyczna i kulturowa kolebka Rybnika podlegająca szczególnej ochronie.

 

Część obszaru proponowanego parku kulturowego jest objęta ochroną konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także wpisana do rejestru zabytków. Na jego obszarze znajduje się wiele zabytkowych i wartościowych kulturowo obiektów tj. obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Zakres i forma ochrony tych obiektów jest zawarta w wielu przepisach.

 

- Mamy prawo korzystać z przestrzeni miasta i wszelkich jego dobrodziejstw. Jednocześnie mamy obowiązek ochrony tej przestrzeni. Utworzenie na terenie śródmieścia parku kulturowego daje możliwość ochrony jego wyjątkowego charakteru oraz wprowadzenia ładu estetycznego w mieście. Dziś centrum miasta wymaga uporządkowania a stworzenie parku kulturowego będzie narzędziem do poprawy jego atrakcyjności – komentuje Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika.

 

Park kulturowy powstanie dzięki uchwale podjętej na sesji Rady Miasta Rybnika, która będzie zakładała ochronę krajobrazu kulturowego parku oraz uporządkowanie, zachowanie i właściwe kształtowanie krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru najstarszej części miasta. Przepisy te określą między innymi jakie będą mogły być w tym obszarze elewacje, reklamy, zasady prowadzenia działalności czy porządkowania terenu. Łatwiejsze też będzie pozyskanie dofinansowania na remont obiektu zabytkowego zlokalizowanego na tym obszarze.

 

Obecnie brak jest uregulowań prawnych w wielu tych kwestiach, a jeśli są, to droga administracyjna do ukarania osób nieprzestrzegających przepisów jest długa. Po utworzeniu parku kulturowego za naruszenie zasad straż miejska będzie mogła od razu karać mandatami.

 

Rybnik będzie wzorował się między innymi na parkach kulturowych we Wrocławiu i Krakowie, gdzie tą formą ochrony zostały objęte tereny starówek. Prezydent Miasta Rybnika przygotowuje projekt uchwały regulujący kwestię reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń na terenie miasta Rybnika, przepisy te jednak nie będą mogły regulować wielu innych kwestii takich jak: reklamy na pojazdach, rozdawanie ulotek, handel uliczny, ogródki gastronomiczne, montaż anten, urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących na zewnątrz budynków, umieszczanie tymczasowych obiektów budowlanych.

 

Obie uchwały będą się wzajemnie uzupełniać, aby w jak największym stopniu uporządkować przestrzeń miasta, a w szczególności jej centralną część, czyli najbardziej uczęszczaną przez mieszkańców i przyjezdnych, która stanowi wizytówkę Rybnika. Włodarze Miasta stoją na stanowisku, że warto podejmować działania, które będą miały na celu wzmocnienie ochrony najcenniejszych walorów miasta, co przyczyni się do wzrostu jego atrakcyjności.

 

Źródło: Biuro Prasowe
Kliknij w obrazek, żeby powiększyć mapę (plik PDF)
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-01-04

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Chciano za szczęściem rozesłać list gończy,
ale nikt nie potrafił podać rysopisu...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt