Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Zostań członkiem Komisji Mieszkaniowej


Prezydent Miasta Rybnika raz jeszcze informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Mieszkaniowej. Wszystkich chętnych zachęcamy do zwrócenia szczególnej uwagi na opublikowane załączniki.Członkami Komisji Mieszkaniowej mogą zostać przedstawiciele:

  1. organizacji zrzeszających osoby starsze,
  2. organizacji społecznych przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu,
  3. organizacji związkowych działających na terenie Miasta Rybnika,
  4. mieszkańców,

które będą sprawować społeczną kontrolę nad:

-       oceną poprawności kwalifikacji wniosków zgodnie z uchwałą,

-       złożonymi odwołaniami,

-       opiniowaniem projektów list,

-       rozpatrywaniem uwag i zastrzeżeń.

 

Komisja Mieszkaniowa jest społecznym organem opiniodawczym w sprawach lokalowych. Spotkania będą odbywać się średnio raz w miesiącu, w zależności od potrzeb. Z tytułu uczestnictwa w Komisji Mieszkaniowej członkom nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.

 

Wybór członków, o których mowa w pkt. 1-4, nastąpi poprzez losowanie spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje lub grupę 20 mieszkańców. Osoby nie zgłoszone przez organizacje powinny mieć pisemne poparcie min. 20 mieszkańców ze wskazaniem imienia, nazwiska, nr pesel, adresu miejsca zamieszkania, podpisu osoby udzielającej poparcia (załącznik poniżej).

 

Kandydatów na członków Komisji Mieszkaniowej wymienionych w pkt. 1-4 można zgłaszać w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. w Kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17 w Rybniku. Zgłoszenie kandydata musi dotrzeć do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej najpóźniej w wyznaczonym powyżej terminie.

 

Warunkiem ubiegania się o członkostwo w Komisji Mieszkaniowej jest złożenie przez kandydatów oświadczenia (załącznik poniżej) o:
- nie posiadaniu tytułów egzekucyjnych wystawionych przeciwko niemu,
- braku zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych,
- braku zaległości wobec Miasta Rybnika z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych.

Zgłoszenie Kandydata do Komisji Mieszkaniowej powinno zostać:

- złożone na druku, opublikowanym poniżej,

- podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji lub przez kandydata, wraz z listą poparcia wg wzoru załączonego poniżej.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Lokalowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej pod numerem telefonu 32 429 48 69.Zgłoszenie kandydata


PDF (16 KB)

Lista poparcia mieszkańców


PDF (23 KB)

Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych


PDF (25 KB)

Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-01-14

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Prawdziwy przyjaciel ma ramiona przemoknięte twoimi łzami.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt