Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Wstępny podział grantów


Dokonano wstępnego podziału środków na realizację zadań publicznych w 2016, w podziale na kilka obszarów tematycznych.W otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Rybnika złożono łącznie 149 ofert na kwotę 14.208.294,55 zł, w tym:

 1. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:
  8 ofert na łączną kwotę: 177.988,00 zł

 2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:
  oferty na łączną kwotę: 67.375,00 zł

 3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
  9 ofert na łączną kwotę: 254.147,70 zł

 4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
  32 ofert na łączną kwotę: 1.567.878,00 zł

 5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne:
  60 ofert na łączną kwotę: 2.724.801,30 zł

oraz na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu: 

37 ofert na łączną kwotę: 9.416.104,55 zł.

 

 

 

Wstępny*  podział środków kształtuje się następująco:

 

1. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

50.000,00 zł – 5 ofert

 

 

2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:

45.000,00 zł – 3 oferty

 

 

3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

100.000,00 zł – 4 oferty

 

 

4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

485.000,00 zł – 9 ofert

 

 

5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

720.000,00 zł – 22 oferty

 

 

Rozstrzygnięcie konkursów w ww. obszarach nastąpi do 26 stycznia 2016 roku, za wyjątkiem konkursu dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, gdzie rozstrzygniecie nastąpi do 28 stycznia 2016 roku.  W obszarze tym, zgodnie z treścią konkursu rozpoczęto negocjacje, w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadań oraz ustalenia wysokości dotacji niezbędnej do ich realizacji.

 

 *do 25 stycznia 2016 roku podmioty biorące udział w konkursie określają czy przyjmują zaproponowane kwoty na realizację zadań, stąd ostateczna data to 26 stycznia 2016

 

 

 Źródło: Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-01-22

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt