Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Konkurs na drogę


W czwartek, 28 stycznia, złożony został wniosek aplikacyjny dotyczący kluczowej dla naszego miasta  inwestycji infrastrukturalnej jaką jest budowa rybnickiego odcinka drogi Racibórz – Pszczyna. Wniosek został złożony na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie”. Tym samym rozpoczęła się ostatnia faza wieloletnich starań o uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania, będącego warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia inwestycji.

 

Zgłoszony wniosek dotyczy pierwszego z dwóch planowanych na terenie Rybnika etapów. Obejmuje ona odcinek o długości 10,22 km od ronda Raciborskiego w Żorach do ul. Wodzisławskiej w Rybniku. Planowana droga będzie drogą klasy GP (główna przyspieszona) o przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu). Trasa będzie całkowicie bezkolizyjna - skrzyżowania z kluczowymi drogami niższego rzędu będą wykonane w formie węzłów. W celu usunięcia kolizji z drogami, liniami kolejowymi oraz ciekami wodnymi zostanie wybudowane 13 obiektów mostowych (2 mosty i 11 wiaduktów). Główne cele inwestycji to: usprawnienie dojazdu do autostrady A1 i odciążenie obszarów silnie zurbanizowanych, w tym centrum miasta od ruchu pojazdów. Kluczowym rezultatem projektu będzie znaczne skrócenie czasu przejazdu przez Rybnik szczególnie na osi wschód-zachód.

 

 

Planowane koszty zgłaszanego etapu to 433 700 000 zł

Koszty kwalifikowane tzn. te które mogą być dofinansowane ze środków UE - 389 666 666 zł

Wnioskowana dotacja - 289 989 933 zł (74,42% kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny  - 143 710 066 zł

Kosztami niekwalifikowanymi w projekcie są odszkodowania za przejmowane nieruchomości, które nie mieszczą się w 10% limicie określonym w stosownych przepisach.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu jest planowany na kwiecień 2016 r. W przypadku pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, projekt będzie musiał ze względu na swoją wielkość (ponad 75 mln Euro) przejść dodatkową kilkumiesięczną procedurę potwierdzenia dofinansowania przez Komisję Europejską. Dopiero po zakończeniu tej procedury będzie można podpisać umowę o dofinansowanie i rozpocząć inwestycję. Na dzień dzisiejszy planuje się, że Komisja zatwierdzi projekt do końca 2016 r., tak aby w styczniu 2017 r. można było podpisać umowę o dofinansowanie i rozpocząć przetarg na wykonawcą robót budowlanych.

 

Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane na czerwiec/lipiec 2017 r., zaś zakończenie na czerwiec 2020. W przypadku opóźnień w zatwierdzaniu dofinansowania wszystkie terminy automatycznie ulegną przesunięciu.

 

 

Źródło : Wydział RozwojuPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-02-01

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.
(J. Piłsudski)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt