Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Wyłożenie projektu studium miasta Rybnika


W poniedziałek, 14 marca został wyłożony do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie potrwa do 14 kwietnia br.Wyłożenie odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ulicy Zamkowej 5, sala nr 10, I piętro, w dni pracy Urzędu:

  • w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. od 9-00 do 13-00
  • w czwartki w godz. od 14-00 do 18-00.

 

W czwartki, poza godzinami, w trakcie których odbędą się dyskusje publiczne, dyżury pełnić będzie przedstawiciel jednostki projektowej.

 

W trakcie wyłożenia odbędą się dwie dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami. Dyskusje odbędą się 31 marca i 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ulicy Bolesława Chrobrego 2, sala nr 264, II piętro. Każda z dyskusji rozpocznie się o godz. 16.00.

 

Uwagi do projektu studium oraz uwagi i wnioski w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu studium można składać na piśmie  do Prezydenta Miasta Rybnika w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2016 r.

 

Szczegółowe informacje na temat między innymi terminów wynikających z obwieszczenia Prezydenta Miasta Rybnika, projektu studium oraz prognozy oddziaływania na środowiskoZOBACZ 

 

Rysunek projektu studium dostępny jest także w Rybnickim Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem www.rsip.rybnik.eu – na mapie MPZP (patrz: Projekt Studium - wyłożenie).

 

 

 ***

 

 

Prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika trwają nieprzerwanie od grudnia 2013 r. Jego wykonawcą jest Biuro Rozwoju Regionu Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach.

 

Projekt studium stanowi realizację Uchwały Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Zakres zmiany studium jest pełny – obejmuje cały obszar miasta w jego granicach administracyjnych i dotyczy wszystkich elementów, o których mowa w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym termin „zmiana" oznacza zastąpienie dotychczasowego studium w pełni nowym dokumentem.

 

Dotychczas obowiązujące studium zostało przyjęte przez Radę Miasta Rybnika w 2002 r., a następnie zmienione w 2005, 2008 i 2012 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym celem sporządzenia studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, dotyczącej obowiązkowo całego obszaru gminy w jej granicach administracyjnych. Studium ma charakter kierunkowy i nie jest aktem prawa miejscowego, jednak ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których ustala się przeznaczenie terenów oraz określa sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Plany miejscowe nie mogą naruszać ustaleń studium.

 

 

Źródło: Miejska Pracownia UrbanistycznaPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-03-14

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne.
(William Shakespeare)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt