Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Nowy regulamin dopłat od 1 kwietnia


Od początku kwietnia mieszkańcy Rybnika będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do inwestycji ekologicznych na nowych zasadach.Nowy regulamin dotacji opracowano po to, by wzmocnić dotychczasowe działania na rzecz poprawy środowiska – przede wszystkim jakości powietrza – w mieście.


Dokument powstał po szeregu konsultacji, spotkań i ustaleń w szerokim gronie zainteresowanych. Został przyjęty w drodze uchwały przez Radę Miasta Rybnika na sesji 10 marca. Uchwała 17 marca ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, co oznacza, że po 14 dniach – tj. 1 kwietnia – wejdzie w życie.

Nowy dokument reguluje kwestie przyznawania dotacji do inwestycji związanych z: modernizacją systemu grzewczego, instalacją systemów opartych na Odnawialnych Źródłach Energii, termomodernizacją budynku oraz budową przydomowej oczyszczalni bądź przepompowni ścieków.

Najistotniejsze zmiany nowego regulaminu w porównaniu do obowiązującego dotychczas to przede wszystkim możliwość uzyskania wyższych kwot dotacji i podniesienia wymogów efektywności inwestycji – promowane będą te działania, które przyniosą największe efekty ekologiczne.


Jakie jeszcze zmiany przedstawia nowy dokument?

 • w przypadku modernizacji systemów grzewczych dotacje tylko dla inwestycji związanych z likwidacją dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe i jego zastąpienie źródłem bardziej ekologicznym (w przypadku kotłów na paliwo stałe – co najmniej klasa 5),
 • dotacje dla kotłów na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniających określone wymagania jakościowe (klasa 5 bądź wyższa), jeśli podłączenie budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci c.o. lub gazowej jest technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione (decyduje gestor sieci),
 • dotacja do termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w przypadku połączenia docieplenia przegród budowlanych z wymianą źródła ciepła na ekologiczne,
 • dotacja do instalacji solarnej lub pompy ciepła w przypadku kiedy budynek jest ogrzewany ekologicznie lub kiedy odnawialne źródło energii jest jedynym źródłem ciepła w budynku,
 • wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,
 • wyższe kwoty dotacji, przy jednoczesnym zachowaniu ograniczenia procentowego i zróżnicowania kwotowego, w zależności od efektywności inwestycji,
 • do kosztów kwalifikowanych inwestycji włączono koszt robocizny.


Ponadto, w zakresie ochrony wód i powierzchni ziemi na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej, gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, kontynuowane będzie udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Do najistotniejszych zmian w tym zakresie należy zaliczyć:

 • dotacja tylko do przydomowych oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym
 • wyższe kwoty dotacji,
 • wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony przed przystąpieniem do realizacji  inwestycji,
 • wymóg przedłożenie dokumentu badania poziomu występowania wód gruntowych,
 • wymóg przedłożenia dokumentu potwierdzającego oczyszczenie ścieków zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),
 • do kosztów kwalifikowanych inwestycji włączono koszt robocizny.


Nowy regulamin publikujemy w  =>Biuletynie Informacji Publicznej (plik PDF)
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z dotacji.

 

Wniosek do pobrania (w wersji DOC lub PDF):Wniosek o dofinansowanie do inwestycji ekologicznych


DOC (39 KB)

Wniosek o dofinansowanie do inwestycji ekologicznych


PDF (87 KB)

Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-03-31

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne.
(William Shakespeare)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt