Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych


Rozpoczął się nabór chętnych do Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018Realizacja działań zaplanowanych w Programie, przyjętym przez Radę Miasta Rybnika na sesji 21 kwietnia br., służyć ma rozszerzeniu dostępu do rehabilitacji ruchowej i społecznej osób niepełnosprawnych, która wpłynie na poprawę ich stanu psychofizycznego oraz zwiększenie szans na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.

 

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rybnika, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są w wieku 18-67 lat,

2) posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne:

  • z orzeczoną dysfunkcją narządu ruchu (symbol w orzeczeniu 05-R) lub schorzeniami neurologicznymi (symbol w orzeczeniu 10-N) potwierdzonymi w treści ww. orzeczenia lub
  • są kobietami po zakończonym procesie leczenia choroby nowotworowej piersi (symbol w orzeczeniu 11-I) potwierdzonym w przedstawionym zaświadczeniu lekarskim,

3) miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

4)  złożą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku wypełniony formularz wniosku o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Programie wraz z załącznikami: kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia zezwalającym na uczestnictwo w Programie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu wraz z drukami wniosku i zaświadczenia lekarskiego dostępne są tutajPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-05-06

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt