Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Pamięci Juliusza Rogera


W rybnickim Parku Bukówka odsłonięta została płaskorzeźba doktora Juliusza Rogera, inicjatora budowy szpitala, nazwanego później jego imieniem. W uroczystości wzięli udział Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Starosta Rybnicki Damian Mrowiec i Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera.Park Bukówka, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań byłego szpitala, więc usytuowanie na jego terenie postumentu z podobizną Juliusza Rogera ma wymiar symboliczny. Postać XIX-wiecznego lekarza patronować będzie działaniom inwestycyjnym związanym z rewitalizacją tej części miasta.

 

Odsłonięcie płaskorzeźby zbiegło się w czasie z decyzją rybnickiej Rady Powiatu, która podjęła uchwałę o przekazaniu Miastu Rybnik Zespołu Szpitalnego im. Juliusza Rogera. Dokonanie darowizny nieruchomości finalizuje starania Prezydenta Rybnika Piotra Kuczery, prowadzone od ubiegłego roku, a zmierzające do przejęcia zabytkowych budynków. Na czerwcowej sesji Rady Miasta Rybnika, rybniccy radni formalnie przypieczętowali owo przejęcie, zasygnalizowane wcześniej podjętą przez nich ubiegłoroczną uchwałą intencyjną w tej sprawie.

 

Przejęcie przez miasto poszpitalnego kompleksu daje zielone światło dla rozpoczęcia działań, związanych z jego rewitalizacją. Piękne, zabytkowe zabudowania byłego szpitala, od lat niezagospodarowane, straciły nieco na swojej urodzie. Przejęcie tego terenu przez miasto otwiera drogę do szeroko pojętego przywracania „Juliusza” mieszkańcom Rybnika.
Fot. L. Tyl

 

Planowana do zagospodarowania „Strefa Juliusz” czyli teren pomiędzy ulicami: Klasztorną, Miejską i 3 Maja, to jednak nie tylko były szpital. Poza  rewitalizacją istniejących budynków, „Juliusz” otworzy się na mieszkańców również w sensie dosłownym. Mur dzielący poszpitalny kompleks od Parku Bukówka zostanie zburzony, tworząc zupełnie nową, obszerną przestrzeń rekreacyjną dedykowaną mieszkańcom Rybnika.

 

„Nie może być przyzwolenia dla bylejakości” – przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera -  „Mamy piękną architekturę którą trzeba zachować, szukać obszarów, w których możemy ją jeszcze lepiej wyeksponować. Chcę, żeby „Strefa Juliusz” właśnie temu służyła.”

 

Na wartość przekazywanych obiektów wskazywał również starosta Damian Mrowiec – „Cieszę się, że dziś to Miasto będzie decydowało o tym, że kompleks szpitalny Juliusza zostanie przywrócony przestrzeni publicznej.”

 

Zadaniem powstającej strefy jest symboliczne łączenie pokoleń. Rejon dzisiejszego parkingu między ul. 3 Maja i Miejską dedykowany będzie seniorom i projektowi „Aktywna starość w Rybniku”.  W tej chwili trwa przygotowanie analiz i konsultacji z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej w zakresie zasadności i wykonalności przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Wiele zależy też od konkursowych rozstrzygnięć, dotyczących unijnego dofinansowania. Celem miasta jest zdobycie funduszy z Unii Europejskiej na realizację Centrum Wsparcia Rodziny w budynku byłego szpitalnego oddziału dermatologii oraz zagospodarowanie budynku „Juliusz” na edukatorium, związane częściowo ze spuścizną Juliusza Rogera, który był również zasłużonym badaczem przyrody.

 

Jak podkreślał, obecny na uroczystości Marszałek Województwa Śląskiego, Wojciech Saługa: „Rewitalizacja, jakość życia, to hasła, na które dziś stawiamy w regionie. Dziś wiele budynków, będących spuścizną minionych epok zmienia swoje oblicze, zmienia swoją rolę i znaczenie. Myślę tutaj o zakładach pracy, ale i o takich historycznych budynkach jak ten były rybnicki szpital. To ważne, żeby zrobić wszystko, by te obiekty zachować dla potomnych. W innej formie, ale nadal służące mieszkańcom. Regionalny Program Województwa Śląskiego jest nastawiony właśnie na realizacje tego typu inicjatyw."

 

 

Kompleksowa realizacja planów związanych z rewitalizacją „Strefy Juliusz” to oczywiście proces długotrwały. Jego pierwszym elementem są konieczne do wykonania, rozpoczęte już  analizy ekonomiczne-przestrzenne, mające dać obraz możliwości jak najbardziej optymalnego zagospodarowania tej ważnej części śródmieścia. Fot. L. Tyl

 

Juliusz Roger urodził się w 1819 roku Niederstotzingen koło Ulm w Niemczech. Ukończył studia medyczne w Tybindze, a następnie studia specjalistyczne w Wiedniu.

W 1847 roku przybył do Rud Raciborskich, przyjmując zaproponowane mu przez  księcia  raciborskiego Wiktora I stanowisko nadwornego lekarza. Oprócz leczenia rodziny książęcej swoją pracę dzielił między trzy ośrodki: Pilchowice, Rudy i Rybnik.

 

Zasługą Rogera był znaczny rozwój szpitalnictwa w naszym regionie. Był inicjatorem budowy nowoczesnego, jak na ówczesne czasy, szpitala w Rybniku. Placówkę wybudowanego w latach 1868/1869, w dużej mierze dzięki składkom społecznym i darowiznom. Juliusz Roger nie dożył jego otwarcia, jednak doceniając inicjatywę i zaangażowanie książęcego lekarza, szpital nazwano jego imieniem. 

 

Roger z zamiłowania był przyrodnikiem, entomologiem, opublikował wiele prac z zakresu nauk przyrodniczych. Żywo interesował się też śląskimi pieśniami ludowymi, które zebrał i wydał drukiem jako zbiór „Pieśni ludu polskiego na Górnym Śląsku”, w którym znalazło się  546 pieśni.

 

Zmarł nagle 7 stycznia 1865 roku, w czasie polowania w lasach rudzkich. Spoczywa na cmentarzu w Rudach.Fot. L. Tyl

 

Warto dodać, że upamiętnienie zasłużonego rybnickiego lekarza w formie poświęconego mu pomnika, to nie jedyny sposób, w jakiej Rybnik honoruje tę postać. Imię Juliusza przyjęła też ustanowiona w Rybniku Górnośląska Nagroda Literacka, której pierwsza edycja rozstrzygnięta zostanie podczas tegorocznych Rybnickich Dni Literatury. 

 

Postument Juliusza Rogera, to jedna z trzech płaskorzeźb z brązu, upamiętniających wybitne postaci historyczne - działaczy społecznych z terenu Śląska, zasłużonych dla dziedzictwa kulturowego Rybnika.

 

Kilka dni temu, podczas zakończonych właśnie Dni Rybnika, w Parku Kozie Góry odsłonięta została płaskorzeźba Juliusza Haasego (więcej tutaj)

 

W podobny sposób upamiętniony będzie również ks. Franciszek Blachnicki, pochodzący z Rybnika założyciel ruchu oazowego „Światło-Życie”, którego płaskorzeźba znajdzie się w rejonie „Starego Kościoła”. Jej odsłonięcie nastąpi w lipcu, podczas Dni Diecezjalnych w ramach Światowych Dni Młodzieży."Juliusz" Fot. L. Tyl

 

Zespół szpitalny im. Juliusza Rogera

 

Zespół szpitalny im. Juliusza Rogera powstał w latach 1868-1869 z inicjatywy Juliusza Rogera przybocznego lekarza księcia raciborskiego, Wiktora I. Jako Szpital Miejski nr 1 istniał do 2000 roku, kiedy to wszystkie oddziały szpitalne zostały przeniesione do nowego szpitala w dzielnicy Orzepowice (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3). Od tego momentu obiekt stopniowo popadał w ruinę. Obecnie kompleks składa się z czterech gmachów dawnego szpitala: najstarszych i największych Juliusz i Rafał, dawnego oddziału dermatologii i dobudowanego znacznie później budynku dawnego pogotowia ratunkowego. Oprócz tego kompleks uzupełnia kaplica pw. św. Juliusza. W 1992 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

W 2009 roku zespół poszpitalny został podzielony przez dotychczasowego właściciela – Zarząd Województwa Śląskiego - i znalazł nowych właścicieli: większość obiektów przejęło Starostwo Powiatowe w Rybniku. 16 kwietnia 2012 r. kaplicę pw. św. Juliusza przejęła Archidiecezja katowicka – obecnie właścicielem jest Stowarzyszenie Rybnik Nasze miasto. W 2012 roku Starostwo Powiatowe w Rybniku przekazało budynek pogotowia ratunkowego rybnickiej Izbie Rzemieślniczej, gdzie powstała Szkoła Zawodowa. 


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-06-23

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt