Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Konsultujemy Lokalny Program Rewitalizacji


Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika  do 2020 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W ramach trwających konsultacji społecznych, na Państwa uwagi czekamy do 17 października br.Projekt Programu rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest:

 • w Urzędzie Miasta Rybnika, w Wydziale Rozwoju, ul. Zamkowa 5 w Rybniku, pokój nr 14 (II piętro), w godzinach pracy urzędu,
 • na stronie internetowej Miasta Rybnika www.rybnik.eu, w dziale Konsultacje społeczne - zobacz
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika, w dziale Komunikaty i ogłoszenia/Ogłoszenia urzędowe – zobacz

 

Uwagi i wnioski do projektu Programu rewitalizacji i prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane do 17 października br:

 

 • pisemnie na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  Wydział Rozwoju
  ul. Bolesława Chrobrego 2,
  44-200 Rybnik
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Rybnika – Wydział Rozwoju, ul. Zamkowa 5, Rybnik, pok. nr 14 (II piętro), w godzinach pracy urzędu,
 • e-mailem (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: gospodarka@um.rybnik.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Rybnika. Wnioski i uwagi powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

***

 


Przygotowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika ma stanowić istotne narzędzie w realizacji działań wpływających na rozwój i poprawę sytuacji w obszarach Rybnika, w których występuje silna koncentracja problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Zawiera m.in.:

 • diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych,
 • zasięgi przestrzenne obszarów rewitalizacji,
 • wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk, 
 • listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 • mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji,
 • system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji.

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-09-26

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Czuć ból - znaczy być żywem. Nie ma życia bez cierpienia.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt