Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Razem w walce o czyste powietrze


28 samorządów subregionu zachodniego województwa śląskiego będzie wspólnie realizować działania na rzecz ograniczania niskiej emisji. Wszystko w ramach projektu  „Gmina z (dobrą) energią!”.„Gmina z dobrą energią!” to modelowa kampania informacyjno-edukacyjna, uwzględniająca szereg działań, które skierowane będą do trzech kluczowych grup: dzieci i młodzieży, dorosłych  mieszkańców subregionu zachodniego oraz samorządowców.

 

Problem zwalczania niskiej emisji jest bardzo istotny dla subregionu. Powietrze nie ma granic, dlatego bardzo się cieszę, że udało się nawiązać współpracę pomiędzy samorządem gminnym, powiatowym, wojewódzkim i instytucjami takimi jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Myślę, że będziemy dobrym przykładem dla innych, pokazując, że programy, które spajają tkankę samorządową, pozwalają uzyskać dobre efekty – wskazuje Prezydent Rybnika, Piotr Kuczera.
Fot. W. Troszka

Projekt będzie pierwszym tego typu w Polsce przedsięwzięciem informacyjno-edukacyjnym realizowanym na obszarze spójnym terytorialnie przez tak wiele gmin sąsiadujących ze sobą.

 

– Walka ze smogiem to działania na długie lata, a jednym z podstawowych elementów powinna być w tym zakresie edukacja. Stąd bardzo cieszy realizacja projektu, kładącego nacisk na ten aspekt i realizowanego przez 28 samorządów. Wspólne działanie to gwarancja  silniejszego oddziaływania. Traktuję ten projekt jako pilotażowy dla całego województwa – zaznacza Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

 Fot. W. Troszka

–  Włodarze 28 gmin subregionu zachodniego województwa śląskiego na początku obecnej kadencji samorządowej zgodnie uznali, że ograniczanie niskiej emisji to najważniejsze wyzwanie. Przez ponad rok specjalnie powołany zespół roboczy pracował nad kwestią dotyczącą tego, jak najbardziej efektywnie rozwiązać ten problem. I tak powstał projekt prowadzenia kampanii szkoleniowo-doradczych – dodaje Mieczysław Kieca, Prezydent Wodzisławia Śląskiego i Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Planowane działania zostaną zróżnicowane pod względem formy oraz kanału przekazu i będą dostosowane do potrzeb i preferencji poszczególnych grup. W ramach projektu przewidziano m.in. organizację warsztatów informacyjno-edukacyjnych, szkoleń dla liderów lokalnych, kampanię społecznościową, powstanie opracowań graficznych, scenariuszy lekcji, poradnika inwestora, kalkulatora energetycznego i konsultacje eksperckie.

 

– Wsparciem obejmiemy młodzież. Nauczyciele zostaną specjalnie przeszkoleni, przygotowane zostaną też lekcje poglądowe. Równolegle będzie wprowadzony komponent szkoleniowy dla pracowników samorządowych – to oni mają być pomocni dla mieszkańców miast i gmin. Będziemy też doradzać mieszkańcom, jak zapobiegać zjawisku  niskiej emisji, skupiając się m.in. na kwestiach dotyczących termomodernizacji budynków, ich efektywnego ogrzewania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii – dodaje Mieczysław Kieca.

 

 Fot. W. Troszka

Projekt, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Śląskiego, będzie realizowany do maja 2018 roku, obejmując 2 sezony grzewcze. Koszt całej kapani to około 400 tys. zł. Kampania finansowana będzie ze środków własnych samorządów, wkładu partnerów merytorycznych projektu oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach, który przyznał projektowi koordynowanemu przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 200 tys. zł.

 

– Zgodna współpraca tylu samorządów, które ponadto są gotowe do współfinansowania realizowanego projektu, zasługuje na uznanie. Przedstawiony projekt był kompletny, program przygotowany i bardzo merytoryczny  – nie było więc żadnych wątpliwości co do tego, by przyznać mu wsparcie. To będą bardzo dobrze wydane pieniądze publiczne. Realizacja kilku pojedynczych kampanii byłaby o wiele droższa, a efekt nieporównywalnie mniejszy – wyjaśnia Andrzej Pilot, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Projekt realizowany będzie we współpracy z portalem Planergia.pl

 

–  Wyróżnikiem w skali kraju tego projektu jest jego kompleksowość wynikająca zarówno z doboru grup docelowych, jak i dokładnego profilowania planowanych działań. Ważne jest to, że będzie mowa nie tylko na temat niskiej emisji i konsekwencji zdrowotnych tego zjawiska, ale też na temat sposobów zapobiegania czy działań inwestycyjnych, które mogą problem stopniowo neutralizować. Duże znaczenie ma także długofalowość projektu. „Gmina z dobrą energią” potrwa do połowy roku 2018, a więc przez 2 sezony grzewcze, obejmując również sezon inwestycyjny – zaznacza Patryk Swoboda, Prezes Zarządu Planergia Sp. z o.o.

 

O założeniach projektu rozmawiano 6 października w trakcie konferencji prasowej w rybnickim magistracie, w trakcie której podkreślano także, że problem smogu wymaga rozwiązań prawnych na poziomie ogólnopolskim.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-10-06

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt