Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Mediacja – jestem na tak


 

W czwartek, 20 października, w rybnickim magistracie odbędzie się konferencja „Mediacja – jestem na tak”. Do 21 października wszystkie osoby zainteresowane mogą zaś skorzystać z profesjonalnej pomocy mediatorów. Wszystko w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji.Ideą konferencji jest promocja mediacji w lokalnym społeczeństwie, przedstawienie nowych uregulowań ustawowych oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami podmiotów kierujących sprawy do mediacji, mediatorami oraz osobami związanymi ze środowiskami prawniczymi.

 

Konferencja odbędzie się w czwartek, 20 października o godz. 10.00 w sali 264 Urzędu Miasta Rybnika (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność przybycia). Organizatorami przedsięwzięcia są: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Sąd Rejonowy w Rybniku, mediator Magdalena Mirosławska.

 

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji wszystkie osoby zainteresowane mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy mediatorów w okresie od 17 do 21 października br. Informacje dotyczące dyżurów dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Sądów Rejonowych (Rybnik – ZOBACZ).

 

Dyżurować będą też funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rybniku (17-21 października, godz. od 7.30 do 15.30) – informacje dostępne na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Rybniku – ZOBACZ.

 

***
Mediacja to pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego sporu, w którym osoba trzecia – mediator – pomaga stronom we wzajemnej komunikacji oraz wypracowaniu porozumienia. Proces ten ma charakter odformalizowany, dobrowolny i poufny, co daje jego uczestnikom idealne warunki do wypracowania satysfakcjonujących obie strony postanowień ugody.

 

Najważniejszą kwestią jest wzmacnianie świadomości mieszkańców w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów w tym instytucji mediacji. Sąd powinien być ostateczną instancją do której strony zwracają się  wówczas, gdy wyczerpane zostają inne możliwości ugodowego zakończenia sporu. Większość spraw strony mogą rozwiązać przy wsparciu i pomocy mediatora. Ugoda zawarta w ramach postępowania mediacyjnego po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody sądowej. Ugoda mediacyjna po jej zatwierdzeniu staje się tytułem egzekucyjnym i może podlegać wykonaniu w drodze egzekucji. Strony powinny mieć świadomość, że mają prawo – a od 1 stycznia 2016 r. obowiązek – poddać się mediacji przed wniesieniem sprawy do Sądu. Skonfliktowane strony samodzielnie lub przy udziale i pomocy bezstronnej osoby powinny dążyć do rozwiązania sporu.  W tym miejscu powinny zwrócić  się do mediatora – wskazuje mediator Magdalena Mirosławska.

 

Listy stałych mediatorów dostępne są na stronach internetowych Sądów Okręgowych, gdzie udostępnione są numery telefonów i dane adresowe mediatorów. Strony mają pełną swobodę w wyborze osoby mediatora. Mogą wyszukać mediatora w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Chcąc przystąpić do mediacji, wystarczy umówić się z mediatorem i wypełnić wniosek o przeprowadzenie mediacji. Mediator kontaktuje się z drugą stroną i zaprasza na spotkanie.

 

Sama mediacja charakteryzuje się znacznie większą elastycznością aniżeli postępowanie przed sądem. Ma charakter swobodnej, poufnej rozmowy, której podstawowym celem jest zażegnanie konfliktu i doprowadzenie do najkorzystniejszego dla stron rozwiązania.

 

Mediator czuwa nad przebiegiem procesu mediacji, pomaga stronom formułować treść porozumienia, przygotowuje niezbędne dokumenty – ugodę mediacyjną, wniosek o zatwierdzenie ugody i protokół – które następnie składa we właściwym Sądzie. W tym momencie kończy się rola mediatora, a zaczyna Sądu, który zatwierdza ugodę zawartą przed mediatorem postanowieniem lub przenosi treść porozumienia do wyroku orzekającego.

 

Do podstawowych korzyści, jakie niesie mediacja – alternatywna wobec postępowania sądowego metoda rozwiązywania sporów zaliczyć należy:

  • szybkość postępowania
  • niskie koszty
  • odformalizowanie procedury
  • możliwość załatwienia wielu spraw w toku jednego postępowania
  • zapobieganie  eskalacji konfliktu między stronami
  • możliwość zrozumienia rzeczywistych przyczyn sporu
  • wpływ stron na treść wypracowanego porozumienia.

Źródło: Organizatorzy konferencji „Mediacja – jestem na tak”.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-10-18

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Każdy jest kowalem swego losu. Najczęściej niewykwalifikowanym.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt