Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami


Od 1 stycznia 2017 roku podwyższone zostaną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Miasta Rybnika na sesji 17 listopada.Zgodnie z przyjętą uchwałą, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość będzie wynosić 11 zł miesięcznie (obecnie 9 zł). W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosić będzie 25 zł miesięcznie (obecnie 15 zł). Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (uzależnione są od wielkości pojemnika na odpady) wzrosną o 30%.

 

Podstawą do podwyższenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stała się analiza dochodów i wydatków przewidzianych na rok 2017, w kontekście rozstrzygniętego przetargu na świadczenie usług w zakresie „Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika”.

 

W postępowaniu ofertę złożył jeden wykonawca, tj. Konsorcjum w składzie: Eko M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna – lider konsorcjum i PST „TRANSGÓR” Spółka Akcyjna – konsorcjant. Oferta obejmuje kwotę 67 651 200 zł brutto na okres 36 miesięcy. Więcej informacji TUTAJ.

 

Obecnie, na podstawie zaplanowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kwoty przewidziane w planie budżetu na rok 2016 r. pokrywają faktyczne potrzeby systemu. Podwyżka opłaty w 2017 roku pozwoli Miastu uniknąć pokrywania deficytu związanego z realizacją zadania w nowych warunkach  z dochodów bieżących kosztem innych sfer jak oświata, kultura, utrzymanie dróg itp.

 

Wysokość stawek obliczono  na podstawie danych z lat wcześniejszych oraz założenia ilości mogących powstać w 2017 r. odpadów. Uwzględniono w niej także konieczność pokrycia kosztów systemu wynikających z ustawy, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu, edukację ekologiczną.

 

Zgodnie z wyliczeniami wynikającymi z zapisów ustawy, opłata za odpady zbierane w sposób selektywny nie może przekroczyć 27,72 zł. Kwota przyjęta uchwałą w Rybniku wynosi 11 zł, co stanowi 39,7% maksymalnej stawki.

 

Na ulgę w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 zł na członka rodziny będą mogły liczyć rodziny wielodzietne uczestniczące w programie Duża Rodzina. Warunkiem skorzystania z dopłaty będzie jednak niezaleganie z płatnościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopłata nie będzie przysługiwała rodzinom wielodzietnym mającym przyznane dodatki mieszkaniowe, ani zawodowym rodzinom zastępczym.

 

Warto dodać, że segregację odpadów deklaruje 99% właścicieli nieruchomości, a 1 % nie segreguje odpadów, płacąc podwyższone opłaty. Opłaty powinny stanowić mechanizm motywujący mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny oraz do zwiększenia efektywności systemu ze względu na ustawowo określone poziomy odzysku, w związku z czym wskazane jest większe zróżnicowanie stawek opłat za odpady zbierane w sposób nieselektywny. Nieosiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku skutkować będzie karami nałożonymi na Miasto, czyli w konsekwencji na wszystkich mieszkańców naszego Miasta.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-11-18

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kto sądzi, iż zdoła się obejść bez całego świata, myli się bardzo; ale kto sądzi, że świat nie może się obejść bez niego, myli się jeszcze bardziej.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt