Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Program „Duża Rodzina”


Jednym z istotnych elementów aktywnej polityki prorodzinnej, mającej na celu promocję wielodzietności w Rybniku, jest program „Duża Rodzina”, którego znowelizowane zapisy przyjęte zostały na listopadowej sesji rady miasta przez rybnickich radnych.Program, który wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku, skierowany jest do wszystkich rodzin wielodzietnych, bez względu na kryterium dochodowe, zamieszkałych na terenie Miasta Rybnika, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole, do dnia 30 września następującego po zakończeniu roku szkolnego lub w szkole wyższej, do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Grupa uprawnionych do korzystania z ulg, zaproponowana w Programie, została dostosowana do kręgu  osób wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, zarówno pod względem wieku dziecka jak i osób tworzących rodzinę.  Zgodnie z zapisami Programu, osoby nim objęte mają prawo do korzystania z ulg m.in. przy zakupie biletów wstępu do obiektów rybnickiego MOSiR-u i na wydarzenia kulturalne w miejskich instytucjach kultury. Przysługiwać im będą również ulgi na abonament na parkingi miejskie oraz w przejazdach komunikacją miejską.

 

Ponadto, uczestnicy Programu będą mogli uzyskać dopłatę (3 zł na członka rodziny) do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warunkiem skorzystania z dopłaty będzie jednak niezaleganie z płatnościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopłata nie będzie przysługiwała rodzinom wielodzietnym, mającym przyznane dodatki mieszkaniowe, ani zawodowym rodzinom zastępczym.

 

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg i dopłat będzie Karta Dużej Rodziny, wydawana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. Korzystanie z uprawnień na podstawie obowiązującej do tej pory e-karty będzie możliwe tylko do czasu upływu jej ważności.

 

Celem Programu jest też kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych, jak również uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby tych rodzin poprzez:

  • zmianę odbioru rodzin wielodzietnych w naszym społeczeństwie,
  • wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez umożliwienie im korzystania m.in. z oferty kulturalnej i sportowej,
  • zachęcanie podmiotów prowadzących działalność na terenie Miasta Rybnika do przystąpienia do Programu, a tym samym wzbogacenie systemu ulg kierowanych do rodzin wielodzietnych.

 

Pełna treść Programu „Duża Rodzina” dostępna jest pod uchwałą - zobaczPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-11-18

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.
(Abraham Lincoln)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt