Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

O współpracy z organizacjami pozarządowymi


17 listopada br. Rada Miasta Rybnika, przyjęła Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.Program ten jest podstawowym dokumentem określającym cele, zasady, przedmiot i formy współpracy Miasta Rybnika z tymi podmiotami. Wskazuje priorytetowe zadania publiczne, które wspólnie z organizacjami pozarządowymi Miasto zamierza realizować w 2017 roku, a także określa tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych, opiniujących oferty składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

 

Program ma być zachętą i pomocą przy rozwiązywaniu skonkretyzowanych problemów Rybnika w obszarach istotnych dla jego mieszkańców, z zachowaniem zasady suwerenności i partnerstwa stron, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji.

 

Program zawiera innowacyjne podejście do kwestii związanych z kontraktowaniem zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Założeniem jest rzeczywiste przekazywanie zadań, polegające na ich podziale (z zachowaniem elementów dobrze rozumianej konkurencji) pomiędzy sektorem publicznym a sektorem społecznym. Podejście to przewiduje nowy typ zlecania zadania publicznego, tzw. regranting. Rozwiązanie to polega na zlecaniu  zadania jednej organizacji  tzw. operatorowi projektu, który następnie zleca wykonanie projektu organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi tzw. realizatorowi projektu.

 

Zgodnie z przyjętym programem, w 2017 roku szczególnie preferowane będą projekty realizowane na obszarach objętych programem rewitalizacji (tj. na terenach problemowych, zmarginalizowanych, które wymagają podjęcia dodatkowych interwencji, działań, aby wyprowadzić mieszkańców je zamieszkujących z sytuacji kryzysowej). Program wskazuje propozycje konkretnych podzadań, jakie będą realizowane w ramach priorytetowych zadań publicznych.

 

Wysokość środków zaplanowanych na realizację Programu w 2017 roku to 12.569.908 zł.

 

Z pełną treścią Programu można się zapoznać tutajPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-11-19

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kto sądzi, iż zdoła się obejść bez całego świata, myli się bardzo; ale kto sądzi, że świat nie może się obejść bez niego, myli się jeszcze bardziej.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt