Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Polityka Społeczna Miasta Rybnika 2023+


Na ostatniej sesji Rady Miasta Rybnika radni przyjęli Politykę Społeczną Miasta Rybnika 2023+. Jest to strategia na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i poprawy jakości życia mieszkańców.Polityka Społeczna Miasta Rybnika 2023+ wyznacza główne długofalowe zamierzenia strategiczne wspólnoty samorządowej miasta Rybnika – mieszkańców i wyłonionych przez nich władz samorządowych – w odniesieniu do sfery społecznej życia w mieście.

 

Dokument ma na celu umacnianie kapitału społecznego miasta, zwiększanie spójności społecznej i wyrównywanie szans wśród mieszkańców Rybnika. Został przygotowany przez Wojciecha Kłosowskiego – eksperta samorządowego, specjalistę w zakresie lokalnych i regionalnych polityk społecznych oraz rewitalizacji miast – w oparciu o warsztaty i spotkania z pracownikami rybnickiego magistratu, jednostek miejskich odpowiedzialnych za politykę społeczną oraz organizacji pozarządowych.

 

Dokument jest kontynuacją strategii polityki społecznej Miasta na lata 2009-2015, rozwijając kluczowe elementy dotyczące poprawy jakości życia mieszkańców. Opracowanie jest spójne z pozostałymi dokumentami strategicznymi miasta oraz regulacjami regionalnymi,  krajowymi i europejskimi.

 

Polityka Społeczna Miasta Rybnika 2023+ dokonuje diagnozy społecznej Miasta Rybnika, skupiając się m.in. na kwestiach demograficznych, problemach dotyczących rodzin, mieszkalnictwa i bezdomności, rynku pracy i bezrobocia, niepełnosprawności czy też przemocy domowej lub uzależnień. Opracowanie wskazuje zadania strategiczne, sformułowane z intencją przezwyciężenia problemów społecznych i wskazuje rozwiązania newralgicznych kwestii.

 

Zgodnie z opracowaniem, odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i zjawiska kryzysowe w sferze społecznej jest przyjęta misja Polityki Społecznej Rybnika, która brzmi: Rybnik miastem szans. Mowa tu o dążeniu do stworzenia każdemu mieszkańcowi, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania, szans osobistej samorealizacji, godnych warunków zamieszkania i spełnienia osobistego potencjału w ciekawym mieście. Dokument zawiera też  koncepcję wdrażania Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+, wskazując rozwiązania i narzędzia służące sprawnej realizacji misji i celów.

 

Ze strategią można zapoznać się TUTAJ
Prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Fot. W. Troszka
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-11-18

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Sens jest wynalazkiem natury, bezsens... odkryciem człowieka.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt