Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Gospodarowanie gminnymi nieruchomościami


Podczas sesji, która odbyła się 17 listopada br., rybniccy radni podjęli uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości gminnych, przyznając prezydentowi miasta większe prawo do podejmowania decyzji w tym względzie.Do tej pory Prezydent Miasta Rybnika praktycznie każdorazowo zobowiązany był do uzyskiwania zgody radnych na nabycie, zbycie, obciążenie (głównie ustanowienie służebności gruntowych) oraz wydzierżawienie gminnych nieruchomości, co powodowało wydłużenie w czasie sfinalizowania każdej z tych czynności.

 

Podjęta na wniosek prezydenta Rybnika uchwała usprawni gospodarowanie nieruchomościami gminnymi, dając prezydentowi – zobowiązanemu ustawowo do gospodarowania mieniem miasta w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki – generalną zgodę Rady Miasta na podejmowanie decyzji dotyczących tego obszaru funkcjonowania miasta. Podobne uchwały podjęte zostały przez większość samorządów województwa śląskiego i kraju w latach ubiegłych.

 

Do sformułowania takiej uchwały skłania przede wszystkim analiza rynku biznesowego, który bardzo często wymaga szybkich, ale zawsze przemyślanych decyzji. Jesteśmy jednym z ostatnich miast na prawach powiatu w województwie śląskim, które nie posiada takiej uchwały, przez co potencjalni rywale Rybnika w walce o inwestorów mają na wstępie lepszą pozycję – wyjaśnia prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

 

Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony a także  w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Wskazuje też ograniczenia kwotowe, czasowe i podmiotowe, w przypadku wystąpienia których prezydent będzie mieć obowiązek uzyskania w omawianym obszarze zgody rady w postaci odrębnej uchwały.

 

Do wyłącznej właściwości Rady nadal należeć będzie wyrażanie zgody m.in. na zbycie i nabycie nieruchomości o cenie przekraczającej kwoty ujęte w uchwale, na darowiznę nieruchomości, sprzedaż za cenę niższą niż wartość rynkowa (poza przypadkiem uregulowanym w uchwale), bezprzetargowe zbywanie na rzecz innych osób niż wymienione w uchwale, oddanie w użytkowanie lub wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 

Uchwała, jako prawo miejscowe, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Z treścią uchwały można zapoznać się TUTAJPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-11-22

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Szczęście to łza, którą się otarło i uśmiech, który się wywołało...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt