Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Konkurs na szopkę bożonarodzeniową


Do 16 grudnia br. można zgłaszać swoje szopki bożonarodzeniowe do konkursu organizowanego przez Urząd Miasta Rybnika i Młodzieżowy Dom Kultury. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.Podsumowanie konkursu i wystawę nagrodzonych szopek zaplanowano na 22 grudnia br.

Zapraszamy do udziału do udziału w konkursie.

 

 

 

Regulamin konkursu na rybnicką Szopkę Bożonarodzeniową 2016

 

Organizatorzy:

 

Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Rybnika i Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku.

 

Cele konkursu:

 1. Kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 2. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień i wrażliwości artystycznej dzieci.
 3. Wymiana doświadczeń między rybnickimi szkołami i placówkami.

 

Uczestnicy:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i placówek oświatowych z Rybnika w wieku 6-12 lat.
 2. Do konkursu dopuszcza się prace indywidualne i zbiorowe, przy czym praca zbiorowa może liczyć maksymalnie 3 wykonawców. Każdy uczestnik lub grupa może zgłosić tylko jedną szopkę.

 

Zasady przygotowania prac:

 1. Szopka Bożonarodzeniowa może być wykonana według wszelkich możliwości twórczych. Dopuszcza się dowolność inspiracji i użytych form, z zastrzeżeniami:
 • forma szopki i jej wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji bożonarodzeniowych,
 • podstawa szopki nie może przekraczać wymiarów 45 cm x 60 cm,
 • wszystkie elementy szopki muszą być trwale związane z podłożem i wykonane własnoręcznie przez uczniów biorących udział w konkursie.
 1. Szopki nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie.
 2. Każdą szopkę należy zaopatrzyć w metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko autora/ autorów, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela oraz nr telefonu i adres e- mailowy placówki i nauczyciela.

 

Etapy konkursu, kryteria oceny, przyjmowanie prac:

 1. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej.
 1. Każda szkoła, placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 szopki – po dwie z każdej kategorii wiekowej (klasy 1-3 i klasy 4-6).
 2. Szopki do konkursu należy zgłosić do 16 grudnia 2016 roku do Młodzieżowego Domu Kultury  w Rybniku. Adres: ul. Władysława Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik.
 3. Jury powołane przez organizatorów ocieniać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę pracy, trwałość konstrukcji, walory artystyczne, oryginalne ujęcie tematu, nawiązanie do tradycji, dobór i wykorzystanie materiałów oraz samodzielność wykonania pracy.
 4. Jury w każdej kategorii wiekowej nagrodzi 3 najlepsze szopki. Dodatkowo szkoła z której pochodzi wygrywająca szopka otrzyma nagrodę pieniężną.
 5. Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 grudnia 2016r.
 7. Podsumowanie konkursu i wystawa nagrodzonych szopek odbędzie się 22.12.2016 roku.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika, opiekuna i pedagoga i akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 2. Autorzy szopek, opiekunowie i pedagodzy wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych szopek w mediach w celach reklamujących konkurs.
 3. Prace przekazane do konkursu, na życzenie uczestników, mogą zostać zwrócone ich autorom, po zakończeniu ekspozycji. Każdy z laureatów zostanie powiadomiony o terminie zakończenia ekspozycji i możliwości zabrania szopki.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-12-02

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Sens jest wynalazkiem natury, bezsens... odkryciem człowieka.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt