Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Jeszcze o nowych stawkach „opłaty śmieciowej”


Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma istotnymi, związanymi z tym informacjami.Stawki dla nieruchomości zamieszkałych będą wynosić:

  • 11 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 25 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Na ulgę w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 zł na członka rodziny będą mogły liczyć rodziny wielodzietne uczestniczące w programie Duża Rodzina. Warunkiem skorzystania z dopłaty będzie jednak niezaleganie z płatnościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopłata nie będzie przysługiwała rodzinom wielodzietnym mającym przyznane dodatki mieszkaniowe, ani zawodowym rodzinom zastępczym.

Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (czyli tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza) uzależnione są od wielkości pojemnika na odpady i również wynikają z zapisów uchwały podjętej przez rybnickich radnych.

 

Szczegóły w uchwale Nr 435/XXVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 2016 r., z którą można się zapoznać tutaj

 

 

Co trzeba wiedzieć ?

 

Zmiana stawek opłat nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Wyjątek stanowią właściciele nieruchomości, dla których gmina wydała decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele tych nieruchomości winni złożyć do Urzędu Miasta deklarację, w której wyliczona zostanie wysokość opłaty w oparciu o nowe stawki.

 

Pozostali właściciele nieruchomości otrzymają ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek. W zawiadomieniu zostanie określona nowa wysokość opłaty, wyliczona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wynikających z deklaracji właściciela nieruchomości.

 

Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić bez wezwania, w terminach do 20 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału.

 

Przypominamy, że od stycznia obowiązują nowe numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat. Stare numery rachunków będą nieaktywne.

 

Oczywiście tak jak dotychczas, wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty tj. ilość zamieszkałych osób, ilość i pojemność pojemników na odpady, należy zgłaszać do Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany – składając nową deklarację.  Zgłoszenia wymagają także zmiany wynikające ze sprzedaż nieruchomości, darowizn jak również zmiany adresu do korespondencji.

 

Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, którzy zadeklarowali jeden odbiór odpadów w ciągu miesiąca (jeden pojemnik na miesiąc) mają obowiązek wystawienia pojemnika z odpadami w pierwszym terminie odbioru odpadów – wykazanym w harmonogramie. Większa częstotliwość odbioru odpadów wymaga złożenia deklaracji.

 

Przypominamy także, o obowiązku prowadzenia segregacji odpadów. Jak należy to robić informujemy tutajPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-12-05

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Sens jest wynalazkiem natury, bezsens... odkryciem człowieka.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt