Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W czwartek, 12 stycznia, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta Rybnika.Obrady miejskich radnych transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - ZOBACZ

Porządek spotkania:

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku.
5.    Przystąpienie Miasta Rybnika do Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd ,,Pro Silesia" z siedzibą w Katowicach.
6.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
7.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
8.    Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika".
9.    Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania.
10.    Zbycie nieruchomości.
11.    Wydzierżawienie nieruchomości.
12.    Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
13.    Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39).
14.    Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40).
15.    Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41).
16.    Ustalenie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik.
17.    Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017.
18.    Zmiana uchwały nr 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych.
19.    Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
20.    Zmiana „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” .
21.    Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
22.    Nadanie statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
23.    Regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
24.    Rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku.
25.    Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika.
26.    Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
27.    Zakończenie sesji.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2017-01-11

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt