Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Konsultacje społeczne


Miasto Rybnik będzie starać się o dofinansowanie projektu dotyczącego utworzenia Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny.Dofinansowanie ma pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 10.2.2. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT”.

 

W ramach projektu przewiduje się adaptację zabytkowego budynku oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny.

Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie w szczególności:

1. zmianę sposobu użytkowania obiektu z funkcji szpitalnej na budynek administracyjno-biurowy,

2. zmianę sposobu użytkowania poddasza nad skrzydłem północnym z nieużytkowego na użytkowe,

3. przebudowę poszczególnych pomieszczeń związaną z dostosowaniem do nowych funkcji,

4. remont konserwatorski elewacji,

5. przebudowę schodów zewnętrznych do budynku wraz z budową podjazdu dla osób

z niepełnosprawnościami oraz windą wewnętrzną,

6. przebudowę elewacji frontowej (zachodniej), a w szczególności  odtworzenia wyjścia na zewnątrz z ewakuacyjnej klatki schodowej,

7. przebudowę wewnętrznej instalacji tj. elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji, centralnego ogrzewania oraz gazowej.

 

W ramach projektu zakupione zostanie również wyposażenie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

 

Inwestycja pozwoli na stworzenie w Rybniku miejsca koordynacji wsparcia skierowanego do rodzin. W miejscu tym rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności te przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych  będą mogły otrzymać kompleksową pomoc (znacząca część działań skierowana będzie w stronę rodzin wychowujących dorastające dzieci i młodych dorosłych). Polegać ona będzie zarówno na działaniach prewencyjnych, specjalistycznym wsparciu terapeutycznym, jak oraz udzielaniu informacji o innych możliwościach pomocy w określonych problemach. Dodatkowo, w ramach Centrum, w sposób szczególny planowane jest objęcie opieką osób opuszczających pieczę zastępczą. Stworzenie w Rybniku miejsca wspierającego rodzinę jest odpowiedzią na zdiagnozowany niedobór usług społecznych w tym obszarze, świadczonych zarówno przez podmioty publiczne, jak i sektor pozarządowy. W zamyśle Wnioskodawcy, infrastruktura będąca przedmiotem niniejszego projektu stanie się bazą do realizacji projektów społecznych, w tym finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Jedną z ważnych działalności Centrum będzie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ORPZ). Obecnie instytucja ta działa w Rybniku, w budynku przy ul. Floriańskiej 28. Warunki lokalowe, w jakich funkcjonuje do tej pory stanowią istotną barierę infrastrukturalną w zakresie świadczenia odpowiedniej ilości i jakości usług dla rodzin i nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich potrzeb osób, którymi się opiekuje. Poprawa warunków lokalowych, w szczególności poprzez zwiększenie powierzchni, na której będą mogły prowadzić działalność, pozwoli na podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych w tym obszarze, dodatkowo pozwoli na podejmowanie działań promocyjnych w obszarze rodzicielstwa zastępczego.

 

Bardzo istotnym elementem funkcjonowania Centrum będzie działalność organizacji pozarządowych, które realizować będą dodatkowe usługi społeczne w zakresie kompleksowej informacji, prewencji, terapii i wsparcia rodzin. Dodatkowo w budynku działalność prowadzić będzie Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny filia w Rybniku (WOA), uzupełniający usługi świadczone przez powyższe podmioty.

 

  • Wartość projektu: 3 671 019,69 zł
  • Wartość dofinansowania: 3 120 366,73 zł
  • Wkład budżetu miasta: 550 652,96 zł

 

Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag

 

 

Uwagi prosimy przesyłać na adres: inwestycje@um.rybnik.pl  do 25 stycznia 2017 r.Dokumentacja projektowa


PDF (12 357 KB)

 

Raport z konsultacji społecznych


PDF (226 KB)

Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2017-01-17

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę, bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół.
(J. Drobek)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt