Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

O opłatach za koncesję


Informacja o terminie składania przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 roku oraz opłacie pierwszej raty za zezwolenia.Przypominamy przedsiębiorcom o obowiązku złożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży i opłacie I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do 31 stycznia br.

 

Opłatę należy wpłacić na rachunek nr: 58 1020 2528 0000 0502 0434 3497.

 

Uwaga: Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30 % całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

 

Przypominamy, że niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia z mocy prawa.

 

Przedsiębiorca, który nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży oraz nie dokona wpłaty I raty w ustawowym terminie, może wystąpić  z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego do danych zawartych w zezwoleniu  (m.in. o likwidacji punktu sprzedaży, zmianie wspólników w spółce, zmianie rodzaju działalności punktu sprzedaży itp.).

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 165, tel. 32 43 92165.

 

Druk oświadczenia o wartości sprzedaży dostępny jest TUTAJ

                                                                                                                                            Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2017-01-26

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Ludziom przydałby się czasem dzień wolny od życia...
(Św. Augustyn)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt