Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej


Na lutowej sesji Rady Miasta Rybnika rybniccy radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika.Zaproponowane w Planie działania mają przyczynić się do zróżnicowania wykorzystania środków transportu, by ograniczyć najmniej efektywny ekonomicznie, przestrzennie i ekologicznie ruch samochodów osobowych w mieście. Efektem ma być likwidowanie zatorów komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa i redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii. Nadrzędnym celem wprowadzenia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej jest poprawa jakości życia w mieście.

 

„Chcemy aby przestrzeń - głównie śródmieścia, ale nie tylko – funkcjonowała w sposób przyjazny. Dlatego musimy zmienić priorytety, wskazując na pieszych, rowerzystów, transport zbiorowy, a dopiero potem na samochody. Ważne, że chcemy również wskazywać na przestrzenie wspólne dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego, myślę tu na przykład o centrach przesiadkowych, jakie chcemy stworzyć na Paruszowcu, w okolicach dworca komunikacji miejskiej czy w pobliżu głównego dworca PKP. Takim symbolem będzie tunel na Paruszowcu, na budowę którego mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie miasta” – zapowiada prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

 

Projekt planu powstawał przy wykorzystaniu narzędzi partycypacji publicznej, w formie warsztatów z mieszkańcami. Dodatkowo od 16.11.2016 r. do 8.12.2016 r. mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi do opracowania dzięki jego umieszczeniu na stronie internetowej Miasta Rybnika. Cześć zgłoszonych uwag została uwzględniona.

 

Warto dodać, że ubieganie się o fundusze europejskie przeznaczone na rozwój infrastruktury transportowej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego będzie możliwe wyłącznie na podstawie przeprowadzonej diagnozy zawartej w Planie zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika.

 

 

 

Korzyści wynikające z dobrego zarządzania mobilnością w mieście:

 

 • zwiększamy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ulice są bardziej przyjazne dla nas i dla naszych dzieci.
 • zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia i hałasem. Żyjemy dłużej.
 • poprawiamy jakość przestrzeni publicznych w centrum miasta i dzielnicach mieszkaniowych. Odzyskujemy ulice dla życia publicznego i sąsiedzkiego.
 • zmniejszamy zatłoczenie ulic. Sprawniej i szybciej docieramy do miejsc, w których chcemy załatwić nasze codzienne sprawy, a przez to oszczędzamy czas i pieniądze.
 • porządkujemy parkowanie. Zmniejszamy presję na tereny zieleni, ponieważ efektywniej wykorzystujemy istniejące miejsca postojowe.
 • usprawniamy transport ładunków na terenie miasta. Przewożenie produktów w samochodach ciężarowych nie jest już tak uciążliwe dla mieszkańców jak uprzednio.
 • w lepszy sposób wykorzystujemy możliwości oferowane przez komunikację zbiorową. Autobusy stają się atrakcyjną alternatywą dla samochodu.
 • budujemy koalicję mieszkańców wokół idei zmian w przestrzeni miasta.  Przekształcenia komunikacyjne nie budzą protestów społecznych.
 • poprawiamy wydajność i efektywność kosztową transportu osób i ładunków. Więcej pieniędzy pozostaje w portfelach mieszkańców i budżecie samorządu.

 

 

Spójna polityka mobilności

 

… czyli sytuacja, w której wszystkie zmiany w zakresie mobilności prowadzone są zgodnie z przygotowanym uprzednio planem, zarówno pod względem merytorycznym jak i czasowym:

 • budowie obwodnicy towarzyszy uspokajanie ruchu w śródmieściu, a także zmiana polityki parkingowej (ograniczanie liczby miejsc w centrum, zbilansowane na parkingach położonych na zewnątrz tego obszaru).
 • rozwijane są alternatywne względem motoryzacji indywidualnej sposoby poruszania się – tworzy się infrastrukturę przyjazną pieszym i rowerzystom, poprawia się ofertę rozkładową komunikacji miejskiej.
 • mieszkańcy częściej korzystają więc z autobusu lub roweru, ponieważ stanowią dla nich atrakcyjną alternatywę w zakresie podróży z domu do pracy, na zakupy lub do miejsc rekreacji i wypoczynku, w szczególności w zakresie dojazdów na krótkich dystansach.
 • w przypadku podróży na większe odległości korzystają z węzłów przesiadkowych, które umożliwiają sprawną zmianę środka transportu: z roweru na autobus, z autobusu na pociąg itd.
 • zmianom w zakresie infrastruktury i organizacji ruchu towarzyszą akcje społeczne, które pokazują, dlaczego przyjęto inne niż dotychczas założenia rozwojowe. Zmiana przyzwyczajeń i zachowań skutkuje poprawą stanu środowiska, a ostatecznie – zdrowia mieszkańców.

 

 

Z treścią planu można się zapoznać tutaj

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2017-02-20

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt