Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Rybnik liderem oświaty


Rybnik zajął I miejsce w ogólnopolskim rankingu Pisma Samorządowego Wspólnota, podsumowującym wykorzystanie dotacji unijnych na oświatę.Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce w podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty "Edukacja Przyszłości", odbywającej się w dniach 15-16 marca w Toruniu.

 

Autorzy rankingu przyjrzeli się dotacjom pozyskanym przez samorządy z funduszy unijnych na finansowanie zadań w oświacie. Przedmiotem zainteresowania była jednak wyłącznie część dotacji, związana z finansowaniem bieżących zadań (nie obejmując najważniejszej ilościowo części, jaką są inwestycje).

 

„Działania na polu wspierania edukacji nie tylko w obszarze majątkowym, wciąż są podejmowane. Miasto stale aplikuje w konkursach o dofinansowanie projektów od poziomu żłobka, przez przedszkola, szkoły podstawowe do szkół ponadgimnazjalnych. Podejmowane są samodzielne inicjatywy w tym zakresie jak również przy współpracy z partnerami np. instytucjami oświatowymi, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi" - komentuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera. "Prowadzony jest proces diagnostyczny w zakresie oczekiwań i potrzeb placówek w Rybniku, w odpowiedzi na który powstają koncepcje projektów odpowiadających potrzebom. Ze względu na dynamiczną sytuację  starania miasta w obszarze wspierania edukacji nie ustają, co przynosi wymierne rezultaty m.in. w postaci poprawiających się wyników”.

 

Głównym celem podejmowanych w Rybniku przedsięwzięć edukacyjnych jest  wyrównywanie szans edukacyjnych, stworzenie możliwości i poprawy efektywności działań na każdym etapie edukacji, kształtowanie postaw proaktywnych, podniesienie poziomu edukacji w mieście, co przyniosło spodziewane efekty. Realizowane w ostatnich latach projekty obejmowały całe szkoły, kierując wsparcie zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.
Nagrodę dla Rybnika odebrała Katarzyna Korba z Wydziału Edukacji UM. Fot. www.torun.pl

 

 

Najciekawsze projekty zrealizowane w ostatnich latach w Rybniku:

 

 

1. Mam zawód – mam pracę w regionie POKL 9.2

Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach zawodowych i technikach poprzez udział uczniów tych szkół w praktykach i stażach zawodowych w przedsiębiorstwach. Uczniowie dodatkowo wzięli udział w grupowych i indywidualnych warsztatach doradztwa zawodowego oraz planowania ścieżki kariery. W ramach projektu doposażono pracownie szkół zawodowych oraz zakupiono materiały dydaktyczne.

 

2. Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. program aktywizacji społeczno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów POKL 9.1.2

Projekt dotyczył wyrównywania szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych. Zakładał udział wszystkich rybnickich liceów przez 24 miesiące.

W ramach projektu realizowane były:

- akademickie kursy przygotowawcze przy współpracy z uczelniami wyższymi

- program „Mój samorząd”

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: język obcy (1 120 godz.), zajęcia matematyczno-przyrodnicze (1 680 godz.), koła zainteresowań z przedsiębiorczości i informatyczne (960 godz.).

Budżet projektu obejmował zakupy pomocy dydaktycznych  zakupy materiałów do zajęć wycieczki edukacyjne dla uczniów, wizyty studyjne, prelekcje, badanie kompetencji uczniów.

 

3. Szkoła dobrych pomysłów POKL 9.1.2

W projekcie wzięło udział 26 szkół podstawowych z Rybnika w okresie  24 miesięcy. Realizowano zajęć dydaktyczno-wyrównawcze:

- język obcy - 2 600 godz.

- zajęcia matematyczno-przyrodnicze - 4 680 godz.

- koła zainteresowań ICT - 2 600 godz.

- zajęcia z nauczania zintegrowanego - 1 560 godz.

Budżet projektu obejmuje zakupy pomocy dydaktycznych (260 000,00 zł), zakupy materiałów do zajęć (130 000,00 zł), wycieczki dla uczniów, wizyty studyjne, prelekcje, konkursy, animacje lokalne, „Weekendowy Uniwersytet dla ucznia” i Pikniki naukowe oraz badanie kompetencji uczniów na początku i na zakończenie projektu.

 

4. Rybnicka szkoła przyszłości POKL 9.1.2

Celem projektu było podniesienie poziomu procesu nauczania w klasach I-III rybnickich szkół podstawowych, z głównym naciskiem na jego indywidualizację, poprzez realizację szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych, rozwijających), specjalistycznych (dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym, z trudnościami w pisaniu i czytaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami mowy, komunikacji społecznej), specjalistycznych zajęć terapeutycznych (hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia, arteterapia) oraz sportowo - korekcyjnych. Zajęcia te dodatkowo były wsparte pomocami dydaktycznymi oraz materiałami edukacyjnymi, zakupionymi w ramach projektu.

 

5. Przedszkolak to brzmi dumnie POKL 9.1.1

Projekt „Przedszkolak – to brzmi dumnie” skierowany było do dzieci w 14 przedszkolach na terenie Miasta Rybnika w wieku 3-4 lata. Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci dotychczas nie objętych edukacja przedszkolną  przez okres 24 miesięcy w Rybniku poprzez wdrożenie zajęć edukacyjno-rozwojowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

 

6. Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku POKL 9.1.1

W ramach projektu „Szczęśliwa 15” uruchomiono 15 dodatkowych oddziałów przedszkolnych, realizowano zajęcia z rytmiki, logopedyczne, dogoterapii, psychospołeczne oraz naukowe. Nowopowstałe oddziały wyposażono w meble, zabawki oraz pomoce dydaktyczne.

 

7. Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Imaginative teachers. Motivation and activation of students with special needs) Comenius Regio

Celem projektu była wymiana doświadczeń w zakresie edukacji w systemie polskim

i niemieckim, szczególnie w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych, wypracowanie nowych metod kształcenia oraz poszerzenie oferty edukacyjnej jaką można zaoferować dzieciom z niepełnosprawnością.  Projekt miał formę badawczą. W jego realizację zaangażowani byli nauczyciele z SOS-W w Rybniku, szkoła z Dorsten, Urząd Miasta w Rybniku oraz Stowarzyszenie Razem.

 

8. Lekcja nieograniczonych możliwości POKL 9.1.2

Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych ok. 2900 uczniów szkół podstawowych w Rybniku poprzez umożliwienie rozwoju kompetencji kluczowych, przekazanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją oraz wykształcenie umiejętności kierowania swojej energii w stronę pasji i pozytywnych zainteresowań. W ramach Uniwersytetu dziecięcego zorganizowano weekendowe kursy matematyki, astronomii, fizyki, biologii i chemii, na terenie kampusu odbył się Piknik Naukowy, a ponadto zorganizowano cykl 5 warsztatów ekologicznych.

 

9. Przedszkole równych szans RPO 11.1.2

Projekt skierowany do dzieci  z orzeczeniem o niepełnosprawności objętych edukacją w przedszkolach specjalnych i integracyjnych. Wsparcie kierowane do dzieci obejmuje różne rodzaje terapii specjalistycznych, biofeedback, terapia SI, dogoterapia, hipoterapia, rehabilitacja, zajęcia z ułatwionej komunikacji itd. W placówkach zostały zakupione materiały do zajęć i pomoce dydaktyczne, w SOSW zaplanowany jest zakup wyposażenia Sali doświadczeń świata.

W ramach działań projektu mieści się także  oferta dydaktyczna dla kadry pedagogicznej i wsparcie psychologiczne rodziców/opiekunów.

 

10. Zawód z przyszłością RPO 11.2.2

Projekt, którego celem jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego i poprawa jakości kształcenia Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych za pomocą dostosowania form kształcenia do potrzeb i oczekiwań pracodawców, w szczególności przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą i przygotowujących uczniów pod własne zasoby kadrowe, celem ułatwienia uczniom  dostępu do zatrudnienia. Cel realizowany będzie poprzez dokształcanie  nauczycieli, staże dla nauczycieli, doradztwo zawodowe dla uczniów, kółka zainteresowań połączone z e-learningiem i zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, doposażenie pracowni zawodowych, staże,  wizyty studyjne, współpraca z uczelniami wyższymi, kursy certyfikowane.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2017-03-17

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
W życiu piękne są tylko chwile...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt