Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Budowa pompy ciepła na potrzeby hali lekkoatletycznej


Miasto Rybnik będzie starać się o dofinansowanie projektu obejmującego budowę pompy ciepła na potrzeby planowanej hali lekkoatletycznej przy ul. Gliwickiej.Dofinansowanie ma pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 4.1.2 „Odnawialne źródła energii - RIT”

Zakres rzeczowy projektu polegać będzie na budowie instalacji pompy ciepła zasilanej energią cieplną ziemi, które służyć do produkcji ciepła, chłodu oraz c.w.u. na potrzeby planowanej do budowy hali lekkoatletycznej.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę kaskady 5 pomp ciepła o sumarycznej mocy cieplnej 300kW typu glikol-woda z dolnym źródłem w postaci gruntowego pionowego wymiennika ciepła. Pompy ciepła zlokalizowane zostaną w pomieszczeniu pomp ciepła, które zostanie stworzone przy okazji budowy budynku hali. Sondy pionowe rozmieszczone będą na terenie zlokalizowanym na północ od budynku.

Dla temperatury zewnętrznej – 20oC parametry wody grzewczej wynosić będą:

  • 60/53oC dla zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych
  • 60/530C dla ogrzewania ciepłej wody użytkowej
  • 45/380C dla ogrzewania podłogowego hali sportowej


Dolne źródło ciepła
Dla zapewnienia pozyskiwania energii z gruntu zaprojektowano 60 otworów (sondy pionowe) o głębokości 100m każdy. Ilość ta uwzględnia wzajemny wpływ sond pionowych oraz budowę geologiczną gruntu projektowanego dolnego źródła ciepła. Energia cieplna pozyskiwana będzie z gruntu przez pionowe wymienniki U-rurki zabudowane w otworach wiertniczych. Otwory zlokalizowano na terenie obok budynku. Obliczenia uzyskania mocy cieplnej z gruntu uwzględniają, że czas pracy sprężarek wyniesie nie więcej niż 2400 godzin. Projekt zakłada pracę kaskadową 10 sprężarek.
Aby zapewnić prawidłową regenerację cieplną gruntu minimalna odległość między odwiertami wynosi 10m. Z uwagi na niewielkie zagłębienie i dużą liczbę przebiegających obok siebie poziomych przewodów zbiorczych dolnego źródła nie uwzględniono poboru ciepła z przewodów poziomych.
Dobrano trzy studnie zbiorcze z których każda łączyć będzie odpowiednio 18,18 i 24 odwierty.

Węzeł pomp ciepła (górne źródło ciepła)
Projektowane obciążenie cieplne budynku hali wynosić będzie 280kW. W celu jego pokrycia zaprojektowano kaskadę 5 pomp ciepła o łącznej mocy 300 kW, o współczynniku sprawności COP równym 4,32 - osiąganym przy parametrach pracy B0W35 liczonym zgodnie z normą EN14511.
Dla kontroli parametrów pracy (przepływ, sprawność) pomp ciepła, na układzie technologicznym każdej z nich będzie zabudowany licznik ciepła oraz licznik energii elektrycznej.
Aby nie dopuścić do częstych włączeń i wyłączeń (taktowania) pomp ciepła zaprojektowano 2 bufory ciepła o pojemności 1500 l każdy.
W okresie letnim w projektowanym obiekcie będzie wykorzystywany pasywny chłód z dolnego źródła. W tym celu zostaną wybudowane 2 bufory chłodu o pojemności 500l. każdy, pracujące na cele chłodzenia podłogowego hali sportowej oraz chłodnic glikolowych zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych.

Ponadto w ramach zakresu inwestycji zostanie wykonana instalacja elektryczna w pomieszczeniu pomp ciepła składająca się z głównej rozdzielni, z której będą zasilane pompy ciepła oraz urządzenia pomocnicze. W pomieszczeniu pomp ciepła znajdować się będzie szafa automatyki układu pomp ciepła zawierająca m.in. główny sterownik i czujniki.

Na potrzeby systemu zarządzania energią przewidziano udostępnienie web serwera z aplikacja wizualizacyjną. Serwer będzie posadowiony na systemie operacyjnym klasy Linux lub równoważnym gwarantującym długą stabilność pracy.
Głównym zadaniem serwera wizualizacji będzie zbieranie danych pomiarowych pochodzących z pomp ciepła oraz liczników ciepła i energii elektrycznej. Dostęp do monitorowanych danych będzie możliwy z poziomu przeglądarki internetowej serwera wizualizacji oraz w przypadku podłączenia do sieci WAN z dowolnego innego komputera. Budowa systemu na zasadzie serwer-klient w środowisku przeglądarkowym pozwoli również pracować w dowolnym innym miejscu. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami systemu powinna zostać opracowana tak, aby być jak najmniej podatna na zakłócenia przemysłowe.

Pełny opis techniczny znajduje się w załączonej do wniosku dokumentacji

Realizację rzeczową projektu zaplanowano w latach 2017-2018

Wartość projektu: 1 682 088,23 zł

Wartość dofinansowania: 1 144 582,27 zł

Wkład budżetu miasta: 537 505.96 zł

W ramach projektu planuje się odzyskanie 100% podatku VAT zawartego w kosztach inwestycji.

Efektem projektu będzie zwiększenie ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, co z kolei przełoży się na uniknięcie emisji substancji szkodliwych dla powietrza, w tym PM10 oraz CO2.

 


Dokumentacja techniczna: Budowa pompy ciepła na potrzeby hali lekkoatletycznej


ZIP (827 KB)

Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag.

Uwagi prosimy przesyłać na adres: inwestycje@um.rybnik.pl 

do 21 kwietnia 2017 r.


 

Raport z konsultacji społecznych - ZOBACZ


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2017-04-07

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę, bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół.
(J. Drobek)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt