Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Budżet obywatelski po raz piąty… nowe zasady


Rozpoczynamy pierwszy etap realizacji piątej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika „Mam pomysł na Rybnik”. Od 1 do 31 maja br. mieszkańcy Rybnika będą mogli zgłaszać swoje pomysły na projekty.W tym roku został przyjęty Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, który wprowadza zmiany w stosunku do zasad obowiązujących w latach ubiegłych.

 

Do najważniejszych zmian należą:  

 

 • umożliwienie realizacji inwestycji w zakresie obiektów małej architektury, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki); na terenach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, po spełnieniu określonych warunków oraz podpisaniu umowy pomiędzy Miastem Rybnik, a spółdzielnią mieszkaniową;
 • możliwość zgłaszania pomysłów przez mieszkańców Miasta Rybnika (do tej pory wnioskodawcami mogły być osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy  na terenie Rybnika);
 • możliwość głosowania na projekty lokalne bez względu na dzielnicę zamieszkania (do tej pory na projekty lokalne mogły głosować osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy zgodnie z dzielnicą zameldowania);
 • brak konieczności dołączania list osób popierających projekt (do tej pory wnioskodawca zgłaszający projekt lokalny był zobowiązany dołączyć listę 15 osób popierających projekt lokalny, natomiast w przypadku projektu ogólnomiejskiego – 30 osób);
 • brak obowiązku wpisywania nazwiska panieńskiego matki na karcie do głosowania;
 • możliwość korekty wniosków, najpóźniej na 7 dni po ogłoszeniu listy projektów.

 

Wnioski można składać przez cały maj:

 

 • listownie na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (od 4 maja br., z uwagi na dni wolne) ,
 • elektronicznie poprzez przesłanie skanu formularza wraz z załącznikami na adres e-mail: ngo@um.rybnik.pl

 

Dokumenty, dotyczące bieżącej edycji Budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika:Regulamin Budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika


PDF (275 KB)

Formularz zgłaszania projektu


RTF (5 336 KB)

Oświadczenie dotyczące realizacji zadania nieinwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie nienależącym do Miasta Rybnika


RTF (48 KB)

Oświadczenie dotyczące aprobaty zarządcy terenu/obiektu na realizację zadania ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie /w budynku nienależącym do Miasta Rybnika lub zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową


RTF (53 KB)

Wzór umowy pomiędzy Miastem Rybnik a spółdzielnią mieszkaniową


RTF (84 KB)

 

Wkrótce zostaną ogłoszone terminy konsultacji pomysłów do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2018 rok.

 


Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim:

 • do 10 kwietnia - Przyjęcie przez Prezydenta Miasta kwot budżetu obywatelskiego na dany rok

 • od 1 maja do 31 maja - Składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na dany rok

 • od 1 czerwca do 30 sierpnia:
  1. Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów przez Wydział Polityki Społecznej
  2. Weryfikacja merytoryczna zgłoszonych projektów przez wskazane wydziały/biura/jednostki organizacyjne miasta.
  3. Ustalenie listy projektów do głosowania.
 • wrzesień - Głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami projektów

 • do 30 listopada - Ogłoszenie informacji o projektach wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

 


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2017-04-27

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt