O MIEŚCIE:


Strona główna -> O mieście -> Symbole miasta

Symbole miasta

 

HERB I FLAGA MIASTA:

 

 

Herb Miasta przedstawia w polu tarczy błękitnym rybę - szczupaka - srebrną (białą) w skos, skierowaną ku prawemu narożnikowi tarczy. Ponad i pod wyobrażeniem ryby (w narożniku lewym czoła oraz narożniku prawym dołu) widnieje motyw roślinny, czyli kotewka, zwana inaczej orzechem wodnym, o srebrnych (białych) łodygach i srebrnych (białych) kwiatach.

 

Kształt flagi stanowi prostokąt o proporcji boku krótszego (szerokości) do boku dłuższego (długości) jak 5:8. Flaga składa się z trzech poziomych pasów w następującym ułożeniu i barwach :

  • dwa zewnętrzne pasy koloru błękitnego w proporcji 1/4 szerokości płata flagi każdy,
  • środkowy pas koloru białego w proporcji 2/4 szerokości płata flagi z herbem Miasta umieszczonym centralnie.

W położeniu pionowym flagi herb umieszcza się centralnie pionowo w pasie białym.

 

 

Pobierz herb: (600x650) lub (1300x1400)

 

Pobierz flagę: (840x600) lub (1400x1000)

 

 

 

 

HEJNAŁ RYBNIKA:

 

Uchwała o hejnale (doc)

 

Od 1 stycznia 2003, o każdej pełnej godzinie między 6.00 a 21.00 z kuranta zainstalowanego na ratuszowej wieży rozbrzmiewa melodia hejnału Rybnika. Hejnał skomponowany został przez Mirosława Jacka Błaszczyka z okazji jubileuszu VIII wieków Rybnika.

 

Zapis nutowy hejnału (pdf)

Posłuchaj hejnału (mp3 - wersja na trąbkę)

Posłuchaj hejnału (mp3 - wersja na orkiestrę)

 

(aby pobrać plik hejnału należy kliknąć prawym klawiszem myszy i zapisać plik na dysk)

 

 

 

 

 

ŁAŃCUCH PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA:

 

 

Uchwała - Łańcuch Prezydenta Miasta Rybnika i zasady jego używania (PDF)

 

Łańcuch zakładany jest przez Prezydenta Miasta Rybnika podczas szczególnie ważnych uroczystości miejskich (np. uroczyste sesje Rady Miasta, podejmowanie wybitnych gości, imprezy z udziałem mieszkańców miasta – obchody świąt i rocznic państwowych ) oraz reprezentowania Miasta na zewnątrz. Łańcuch Prezydenta Miasta

 

Opis i wzór graficzny Łańcucha Prezydenta Miasta Rybnika:


Klejnot

Herb Miasta Rybnika: w błękitnym polu ryba – szczupak – srebrna w skos, skierowana ku prawemu narożnikowi tarczy. Ponad i pod wyobrażeniem ryby ( w narożniku lewym czoła oraz w narożniku prawym dołu ) widnieje motyw roślinny, czyli kotewka, zwana inaczej orzechem wodnym, o srebrnych łodygach i srebrnych kwiatach. Tarczę otacza wokół 5 stylizowanych wici roślinnych, takich samych jak ogniwa łańcucha, przy czym wić ponad tarczą, jest większa od pozostałych. Na rewersie klejnotu cytat z wiersza nieżyjącej już wybitnej rybnickiej poetki Janiny Podlodowskiej: Do tej Ziemi trzeba się urodzić...

 

Łańcuch

Składa się z 4 srebrnych ogniw przedstawiających górnośląskiego orła – godło z herbu województwa śląskiego oraz 27 srebrnych ogniw nawiązujących do ilości dzielnic miasta. Przybierają one kształt stylizowanej wici roślinnej, identyfikowanej z kotewką, integralnym elementem herbu miasta. Ogniwa, łączone pojedynczymi oczkami łańcuszka lub większą ich ilością na obrzeżu, ułożone są poziomo w dwóch rzędach po 10 sztuk po prawej i lewej stronie większego ogniwa centralnego dźwigającego klejnot. Z tyłu flankowane są ogniwami pionowymi. W centrum kwiatów kotewki znajdują się oprawione grudki węgla.

 


Łańcuch Przeydenta Miasta Rybnika  Łańcuch Prezydenta Miasta Rybnika. Fot. Dominik Gajda

 

Z prawej: Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera. Fot. Dominik Gajda.

 


 

 

SZTANDAR MIASTA RYBNIKA:

 

 

Sztandar złożony jest z dwóch różniących się od siebie płatów materiału z haftowanymi emblematami i napisem. Na awersie czerwonego płata sztandaru znajduje się godło w wielkości 3/4 wysokości płata, umieszczone centralnie na płacie sztandaru. Orzeł haftowany srebrnym szychem, korona, dziób i szpony haftowane złotym szychem. Na rewersie białego płata znajduje się herb Miasta Rybnika z błękitną tarczą, w wielkości 1/2 wysokości płata sztandaru, z haftowanym srebrnym szychem wizerunkiem szczupaka i motywem roślinnym – kotewką (orzechem wodnym), łodygami i kwiatkami. Linia po obwodzie tarczy herbowej jest grubości wynikającej z proporcji herbu usytuowanego na płacie sztandaru, linia haftowana jest srebrnym szychem. Tarcza herbowa w odległości 5/16 od dołu płata sztandaru. Pod herbem nazwa „Rybnik” pisana majuskułą o wysokości 1/16 płata sztandaru, haftowana srebrnym szychem w odległości 3/16 od dołu płata sztandaru. Motyw zamykający kompozycję w dolnej części płata rewersu sztandaru usytuowany pod napisem „Rybnik” został utworzony na bazie zmodyfikowanego motywu roślinnego kotewki - orzecha wodnego, motyw haftowany srebrnym szychem w wielkości 3/4 szerokości płata sztandaru w odległości 1/16 od dołu płata sztandaru. Głowica drzewca przedstawia orła Piastów górnośląskich, godło województwa śląskiego.

 

Sztandar używany jest w szczególności: podczas uroczystości państwowych i miejskich, uroczystych sesji Rady Miasta Rybnika, ślubowania Prezydenta Miasta oraz radnych, składania kwiatów przez władze samorządowe w Miejscach Pamięci, nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rybnika, nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Rybnika”, nadania medalu Benefici grata civitas Rybnik, ceremonii pogrzebowych honorowych i zasłużonych obywateli Miasta Rybnika.

 


Uchwała dotycząca ustanowienia sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używania


PDF (1 511 KB)


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Do zwycięstwa trzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt