GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Inwestycje miejskie

Budowa kanalizacji sanitarnej

16 maja 2003 r. ruszyła budowa rybnickiej kanalizacji w ramach programu ISPA 2001.

Prawie 630 km kanalizacji sanitarnej powstanie w Rybniku w ciągu pięciu lat. Stanie się tak dzięki bezzwrotnej dotacji przyznanej miastu z przedakcesyjnego funduszu Unii Europejskiej ISPA. Wynosząca ponad 71 milionów euro kwota stanowi 64% kosztów kwalifikowanych całej inwestycji i jest niespotykaną w naszą kraju dotacją z funduszu ISPA. Unijne środki pozwolą na realizację epokowej inwestycji, jaką jest budowa systemu kanalizacji w siedemnastu rybnickich dzielnicach oraz gminach Gaszowice i Jejkowice, dociążającej zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Rybniku-Orzepowicach.

Oficjalne rozpoczęcie pierwszego etapu inwestycji obejmującego trzy rybnickie dzielnice - Zamysłów, Kamień oraz Golejów, a finansowanego ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju odbyło się 16 maja 2003 r.

Podczas uroczystości dokonano symbolicznego „wbicia łopaty” (ruch nowoczesnej koparki) połączone z krótkimi wystąpieniami osób zaangażowanych w realizację projektu.

 

 Więcej o budowie kanalizacji sanitarnej

 

 

Foto: K. Jaroch (BP)

 

Foto: K. Jaroch (BP)


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt