GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Inwestycje miejskie

Zespół Szkół Wyższych (tzw. Kampus)

Zespół Szkół Wyższych, tworzony jest przez zamiejscowe ośrodki największych uczelni regionu – Politechnikę Śląską i Uniwersytet Ekonomiczny (wcześniej również Uniwersytet Śląski), a zorganizowany na bazie budynków byłego szpitala miejskiego przy ul. Rudzkiej.

Koncepcja utworzenia kampusu uczelni wyższych w Rybniku jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta Rybnika oraz Elektrowni "Rybnik" SA. Miasteczko akademickie zapewnia docelowo miejsca dla 2100 studentów, kształcących się na kierunkach technicznym, humanistycznym i ekonomicznym. Urbaniści opracowali koncepcję zespołu uczelnianego z wykorzystaniem istniejących zabudowań, uwzględniając dwa etapy adaptacji szpitala oraz dwa etapy realizacji nowych obiektów uczelni.

Jako pierwszy zorganizowany został kierunek "energetyka komunalna". Studenci rozpoczęli naukę w kampusie w roku akademickim 2000/2001.

  

 

Kampus
  

 

 

Zespół Szkół Wyższych powstał w centrum Rybnika, na terenie wielohektarowego kompleksu poszpitalnego przy ul. Rudzkiej. Rybnicki samorząd, sąsiednie miasta oraz środowiska biznesu od pięciu lat podejmowały działania, mające na celu powstanie tego typu kompleksu uczelni. Ta bez wątpienia największa z inicjatyw regionu, zrodziła się z troski o przyszłość jego mieszkańców oraz możliwość kształcenia młodzieży w miejscu zamieszkania.


Tworzenie rybnickiego ZSW jest ewenementem na skalę ogólnopolską, a działania związane z jego realizacją świadczą o wielkim zaangażowaniu władz miasta w sprawy przeobrażenia charakteru Rybnika oraz całego regionu. Rybnik pełni funkcję ośrodka regionalnego prawie 650 tysięcznego subregionu zachodniego województwa śląskiego. Wykreowanie regionalnego i autonomicznego ośrodka naukowego w Rybniku stało się jednym z celów strategicznych władz samorządowych miasta.


Zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego” wzmacnianie potencjału edukacyjnego, naukowo-badawczego i kulturalnego jest jednym z głównych celów rozwojowych polityki regionalnej. Rozbudowa szkolnictwa wyższego, dotycząca w pierwszej kolejności istniejących uczelni państwowych, już realizuje się w Rybniku. Zespół Szkół Wyższych daje możliwość elastycznego dostosowania kierunków studiów, zgodnie z zapotrzebowaniem firm, przemysłu i regionalnego rynku pracy.

 

Miasteczko akademickie ma docelowo zapewnić miejsca dla około dziesięciu tysięcy studentów kształcących się na kierunkach o profilu technicznym, humanistycznym i ekonomicznym. Politechnika Śląska – obecna w Rybniku od ponad 40 lat – jako pierwsza przystąpiła do międzyuczelnianego Zespołu Szkół Wyższych. Studenci politechniki podjęli tu naukę w październiku 2000 roku. Rok później dołączyło do nich prawie dwustu studentów Uniwersytetu Śląskiego, a do użytku oddane zostało Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych utworzone na potrzeby uczelni i firm działających w regionie. W 2002 roku w rybnickim ZSW rozpoczęli naukę studenci Akademii Ekonomicznej. Uruchomiono również Centrum Upowszechniania Technologii Informatycznych – nowoczesny ośrodek informatyczny, będący swoistą „autostradą cyfrową”, który podobnie jak Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych powstał przy wsparciu środków Unii Europejskiej.

 

 Fot. L. Tyl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt