O MIEŚCIE:


Strona główna -> O mieście -> Ludzie Rybnika

Józef Makosz


Józef Makosz

Prezydent Miasta Rybnika

w latach 1990-1998 (dwie kadencje)

 

Józef Makosz urodził się w Rybniku w 1952 roku. Studiował romanistykę na Uniwersytecie Śląskim. Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel języka francuskiego w Liceum Ekonomiczno-Usługowym w Rybniku.

 

Był jednym z założycieli "Solidarności" wśród rybnickich nauczycieli w 1980 roku i Przewodniczącym Miejskiej Komisji Koordynacyjnej związku w Rybniku oraz członkiem Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Od 14 grudnia 1981 do lipca 1982 roku był internowany. Po zwolnieniu uniemożliwiono mu wykonywanie zawodu nauczyciela – został zmuszony do pracy w charakterze stolarza. Z czasem otworzył własny zakład stolarski, którego specjalnością była produkcja dębowych mebli stylowych. W 1989 roku Józef Makosz stworzył Komitet Obywatelski w Rybniku, któremu przewodniczył. Po pierwszych wolnych wyborach samorządowych, wygranych przez Komitet Obywatelski w Rybniku, został radnym, a następnie – jako jedyny zgłoszony kandydat – wybrany Prezydentem Miasta. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, doprowadzając do olbrzymich przemian w mieście.

 

To z jego inicjatywy w Rybniku zaczęto przebudowywać miejskie skrzyżowania na ronda. Dzięki zastosowaniu tych popularnych na zachodzie Europy rozwiązań komunikacyjnych Rybnik zaczął być postrzegany jako miasto nowoczesne i wzór do naśladowania dla innych. Do listy sukcesów Józefa Makosza należy dopisać także przebudowę rybnickiego rynku, dzięki której centralny plac miasta zyskał nowe oblicze, stając się popularnym miejscem wśród rybniczan i przyjezdnych. Doprowadził także do rozbudowy urzędu miasta, inicjując budowę nowego skrzydła magistratu.

 

Józef Makosz na kartach historii Rybnika zapisał się jednak przede wszystkim jako ten, który przyczynił się do realizacji niezwykle ważnej dla Rybnika inicjatywy – powstania szpitala w dzielnicy Orzepowice. W okresie jego prezydentury miasto przejęło od wojewody funkcję inwestora zastępczego przedsięwziecia, co pozwoliło ukończyć tą zagrożoną inwestycję.

 

Okres prezydentury Józefa Makosza był także czasem intensywnych kontaktów Rybnika z francuskimi miastami i działającymi tam organizacjami. W wyniku tych relacji Rybnik mógł skorzystać m.in. z opłacalnych zakupów sprzętu komunalnego czy doradztwa w sferze restrukturyzacji przemysłu. Kontakty te zaowocowały także współpracą społeczną i kulturalną. Za tę działalność Józef Makosz został odznaczony przez Prezydenta Francji Kawalerskim Orderem Zasług dla Republiki Francuskiej.

 

Józef Makosz angażował się także w politykę regionu oraz inicjatywy związane z dążeniem do rozszerzenia reformy samorządowej. Uczestniczył w debatach w Wojewódzkim Sejmiku Samorządowym jako delegat Rady Miasta. Reprezentował Rybnik w Związku Miast Polskich, angażując się w prace Konwentu Prezydentów Największych Miast. Był również członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Samorządu przy Prezydencie RP.

 

Po 1998 roku Jozef Makosz sytuuje się w pozycji obserwatora i analityka nie tylko lokalnej, ale także polskiej i światowej sceny politycznej. Zainteresowania swoje koncentruje na sprawach gospodarki i polityki zagranicznej.

 ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Kiedy bierzemy życie we własne ręce, dzieje się rzecz straszna: nie ma na kogo zwalić winy :-)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt