O MIEŚCIE:


Strona główna -> O mieście -> Ludzie Rybnika

Ks. Abp. Damian Zimoń

abp. Damian Zimoń

Ur. 25 października 1934 w Rybniku - Niedobczycach.

 

Absolwent rybnickiego gimnazjum oraz Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1957 r.

 

3 czerwca 1985 r. mianowany został biskupem katowickim, a 25 marca 1992 r. - arcybiskupem metropolitą katowickim.

 

16 października 2000 r. Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę o nadaniu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rybnika. Uroczystość odbyła się 18 grudnia 2000 roku.

 

 

 

 

abp. Damian Zimoń

Ksiądz Arcybiskup odebrał Medal Honorowego Obywatela Miasta Rybnika z rąk

Prezydenta Rybnika Adama Fudalego i Przewodniczącego Rady Miasta Michała Śmigielskiego

 

 

abp. Damian Zimoń

Ks. Arcybiskup Damian Zimoń podczas uroczystości wręczenia Honorowego Obywatelstwa

(Foto: Z. Keller)

 


 

Laudacja wygłoszona z okazji nadania Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu
dr Damianowi Zimoniowi
Honorowego Obywatelstwa Miasta Rybnika

 


Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie!

Przypadł mi w udziale zaszczyt wygłoszenia tej laudacji - zadania niezwykle trudnego, ponieważ nie sposób jest przedstawić tak wiele osiągnięć powszechnie znanych, trudnych do przecenienia zasług i dokonań Jego Ekscelencji, które mieliśmy w pamięci w sercach kiedy Rada Miasta Rybnika podejmowała uchwałę o nadaniu wybitnemu arcypasterzowi godności honorowego obywatela naszego miasta.

 

Wasza Ekscelencjo !

Wywodzisz się z naszej rybnickiej ziemi – wszak urodziłeś się w pobliskich Niedobczycach. Ziemia ta bogata jest ludźmi dobrymi, szlachetnymi, ludźmi wiary, bogata modlitwą i pracą. Bogactwo to pomnażane jest ogromnym wysiłkiem wielu ludzi. Wysiłek ten sprawia, że miasto nasze otwarte jest na współpracę, solidarność i potrzeby ludzi zamieszkujących Wschód i Zachód Europy.

Swoje młodzieńcze lata przeżywałeś w rybnickim liceum, po którego ukończeniu urzeczywistniłeś pragnienie z lat dziecięcych – pragnienie zostania kapłanem – wstępując w mury Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymałeś z rąk biskupa Juliusza Bieńka w 1957 roku. Następnie powróciłeś na ziemię śląską, pełniąc posługę kapłańską w kilku jej parafiach. Zostałeś wicerektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, by kilka lat później jeszcze raz powrócić na swój ojczysty Śląsk, kontynuując działalność naukową zakończoną tytułem doktora. Uczestniczysz w licznych odpowiedzialnych gremiach tworzących struktury Kościoła Katolickiego w Polsce, wnosząc w ich działalność swoje ogromne zaangażowanie i autorytet.

 

Ojciec Święty Jan Paweł II – po rezygnacji biskupa katowickiego Herberta Bednorza – mianował Cię piątym biskupem katowickim. Konsekracja odbyła się w katedrze katowickiej 29 czerwca 1985 roku. Następnego dnia odbyłeś uroczysty ingres do katedry Chrystusa Króla, obejmując posługę biskupa katowickiego, a tym samym rządy stróża dziedzictwa wiary na Śląsku.

 

Ta ziemia zawsze żyła ciężką pracą wielu pokoleń ludzkich. Dziś w dobie trudnego procesu restrukturyzacji tradycyjnych śląskich dziedzin pracy, szczególnie ważne jest dla nas Twoje humanitarne spojrzenie na potrzeby tej ziemi – śląskiej ziemi! Patrzysz na te problemy jako syn górnika rybnickiej kopalni „Rymer”, dla którego węgiel od dziecka był nie tylko skarbem, ale i szkołą budowania postaw międzyludzkich.

 

Obchody 75-lecia śląskiej diecezji ustanowionej bullą papieża Piusa XI z 1975 roku wiążą się z wielkim jubileuszem roku dwutysięcznego oraz Twoim osobistym jubileuszem - 15-lecia otrzymania sakry biskupiej. Wydarzenia te mają wielkie znaczenie dla całej powstałej w 1992 roku archidiecezji górnośląskiej, której ziemia rybnicka jest wszak integralną częścią. Dumni jesteśmy z faktu, że właśnie Ty – syn ziemi rybnickiej – prowadzisz dziś swój Kościół śląski drogą wiary, budując razem z nim cywilizację miłości, ucząc kierować się jej naczelnymi zasadami.

 

Widocznym objawem żywotności kościoła jest jego społeczny ruch ofiary. Dzięki zaangażowaniu władz duchownych, a przede wszystkim wspólnot parafialnych, w diecezji katowickiej wyrosło około 130 nowych kościołów. W okresie 15-letniej posługi poświęciłeś ich ponad 80. Kolejnym wyrazem żywotności kościoła jest ofiarność diecezjan dotkniętych wojną lub innymi wypadkami losowymi. Wielokrotnie wzywałeś społeczność katolicką do ofiarności na rzecz cierpiących wskutek krwawych wydarzeń poza granicami naszego kraju. Ta ofiarność diecezjan ma także swój wymiar symboliczny – w stanie wojennym to my korzystaliśmy z pomocy ze strony społeczności katolików państw zachodnich.

 

Drogi Rybniczaninie !

Jesteś wspaniałym pedagogiem oraz wychowawcą młodych serc i umysłów. Karmisz je strawą wiedzy, płynącej ze źródła nauki Kościoła. Twe wielkie zaangażowanie w sprawy rozwoju intelektualnego Śląska ma swoje odbicie w poparciu wielu inicjatyw. Przykładem niech będzie utworzenie Wydziału Teologicznego przy Uniwersytecie Śląskim.

Nie zapominasz również o Rybniku. Wspierasz i podnosisz na duchu ludzi, którzy poświęcają się tak wielkim ideom, jakimi są fundamentalne zmiany specyfiki naszego miasta. To przede wszystkim Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II, Warsztaty Terapii Zajęciowej, liceum Sióstr Urszulanek czy powstający Zespół Szkół Wyższych i zmieniająca swą siedzibę słynna rybnicka Szkoła Muzyczna im. Braci Szafranków. Wyrazem Twojego ekumenizmu i poszanowania wartości modlitwy jest funkcjonujący w naszym mieście klasztor Sióstr Wizytek. Świadomy swoich korzeni, inicjatywy te wzbogacasz nieustającym entuzjazmem i optymizmem. Za to jesteśmy Ci wdzięczni !

 

Drogi Przewodniku !

Towarzyszysz jak pielgrzym naszej rzeczywistości, prowadząc pątników do sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej – strażniczki śląskiej wiary, historii i tradycji. Pielgrzymki poprzedzasz sympozjami naukowymi, na których podejmujesz aktualne problemy społeczne. Również Twoja szeroka działalność naukowa i publicystyczna zaznaczona w wydawnictwach katolickich nie pozostaje bez znaczenia. Jedną z zasadniczych prac wyrażających Twe działania i myśli są słowa zawarte w książce pod znamiennym tytułem: „Drogą Kościoła jest człowiek”. Te właśnie słowa zawierają wszystko to, co można powiedzieć o Twoim życiu i działalności jako człowieka, kapłana i rybniczanina.

Reprezentujesz nas – rybniczan wszędzie i zawsze. Cieszymy się z tego i naszą radość wyrażamy nadając Ci teraz tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Rybnika”. Dumni jesteśmy z Ciebie, a jednocześnie zrobimy wszystko, byś Ty był dumny z nas, naszego miasta i pomnażania naszych dóbr duchowych.

 

Rybnik, dnia 18 grudnia 2000 r.ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.
(Abraham Lincoln)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt