O MIEŚCIE:


Strona główna -> O mieście -> Insygnia europejskie

Insygnia Europejskie

Tablica Honorowa Rady Europy

 

Rybnik został wyróżniony Tablicą Honorową Rady Europy. To kolejne po Fladze Honorowej (2004) i Dyplomie Europejskim (2003) prestiżowe wyróżnienie, przyznane miastu za partnerską współpracę międzynarodową i działalność na rzecz idei jedności europejskiej. Takie wyróżnienie otrzymało w tym roku 11 europejskich miast.

 

Uroczyste wręczenie Tablicy Honorowej Rady Europy odbyło się 20 czerwca br., wpisując się tym samym w obchody pierwszych Dni Rybnika.
Na ręce prezydenta Rybnika Adama Fudalego tablicę przekazał Klaus Buhler, honorowy członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W uroczystości wziął również udział były premier, dziś eurodeputowany, prof. Jerzy Buzek.

 

 

Fot. K. Jaroch

 

 

Rybnickie zaangażowanie w rozwój i pielęgnowanie kontaktów z miastami partnerskimi uhonorowane zostało decyzją Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zagospodarowania Przestrzennego i Władz Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jej posiedzenie miało miejsce 17 kwietnia br. we francuskim Strasburgu – siedzibie Rady Europy.

 

Rybnik współpracuje obecnie z 14 miastami europejskimi, 11 z nich to miasta partnerskie, z którymi podpisane zostały stosowne umowy. Ciekawostką jest fakt, że Rybnik był pierwszym w Polsce miastem, które zawarło oficjalną umowę partnerską z miastem zza ówczesnej „żelaznej kurtyny”. Było to francuskie Saint Vallier (1961). Więcej o współpracy partnerskiej Rybnika TUTAJ

 

 

 

Fot. L. Tyl

 

 

Dyplom Europejski oraz Flaga Honorowa

– wyróżnienia przyznawane przez Radę Europy.

 

 

 

Rybnik dołączył do elitarnego grona europejskich miast, które mogą poszczycić się Flagą Honorową Rady Europy.

Uroczyste wręczenie honorowej flagi europejskiej miało miejsce w piątek 11 czerwca 2004 r. na rybnickim Rynku.

Flaga przekazana została prezydentowi Rybnika Adamowi Fudalemu przez Wilfrieda Böhma, członka honorowego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i byłego niemieckiego deputowanego.

 

Decyzja o przyznaniu tego prestiżowego wyróżnienia zapadła we francuskim Strasburgu - siedzibie Rady Europy. Podjęła ją Komisja środowiska, rolnictwa i spraw terytorialnych Zgromadzenia Parlamentarnego RE.

Warunkiem ubiegania się o flagę jest posiadanie Dyplomu Europejskiego, który władze Rybnika otrzymały w ubiegłym roku.

 

Flaga Europy - symbolizująca związek narodów Europy - to druga w kolejności z czterech nagród przyznawanych przez Radę Europy. Następnymi są Honorowa Plakietka (Tablica) i Nagroda Europejska - najwyższe wyróżnienie przyznawane gminom współpracującym z miastami partnerskimi w dziedzinie integracji europejskiej. Rybnik prowadzi oficjalną międzynarodową współpracę z kilkunastoma miastami w Europie, a jedenaście z nich to  miasta partnerskie.

 

 

Uroczystość wręczenia honorowej Flagi Europejskiej dla Rybnika, 11 czerwca 2004 r.

Od lewej: Jerzy Buzek (poseł Parlamentu Europejskiego), Lambert Lütkenhorst (burmistrz Dorsten), Michał Śmigielski (przewodniczący Rady Miasta), Jan Olbrycht (poseł Parlamentu Europejskiego), Adam Fudali (prezydent miasta) i przekazujący Rybnikowi flagę, przedstawiciel UE - Wilfried Böhm (honorowy członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy).

 

 

 

Rybnik posiada również Dyplom Europejski - wyróżnienie to jest uznaniem wysiłków i zaangażowania władz miasta w międzynarodową współpracę i propagowanie idei zjednoczonej Europy. Dyplom Europejski wręczony został w czwartek 26 czerwca 2003 r, podczas trzeciej w tym roku sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

 

 

Przyznanie miastu Dyplomu Europejskiego jest pierwszym krokiem do otrzymania kolejnych insygniów europejskich – Honorowej Flagi, Plakietki (Tablicy) i Nagrody Europejskiej (najwyższego wyróżnienia Rady przyznawanego miastom współpracującym z miastami partnerskimi w dziedzinie integracji europejskiej).

 

Ubiegając się o insygnia europejskie miasto złożyło stosowny wniosek do Sekretariatu Generalnego Rady Europy w Strasburgu z końcem ubiegłego roku. Z początkiem kwietnia br. Podkomitet Nagrody Europejskiej zaproponował nagrodzenie Rybnika, co zatwierdzone zostało przez Komitet Środowiska, Rolnictwa oraz Stosunków Lokalnych i Regionalnych Rady Europy przyznaniem Dyplomu Europejskiego, który zwyczajowo wręczany jest na specjalnej ceremonii podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dyplom jest formą dokumentu, na którym widnieje nazwa urzędu i data nagrodzenia.ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Są mędrkowie i mędrcy; jednych zrodziła wyśmienita pamięć; drugich filozofia
Aleksander Dumas
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt