O MIEŚCIE:


Strona główna -> O mieście -> Ludzie Rybnika -> Adam Fudali

Platynowy Laur dla Prezydenta

Prezydent Rybnika Adam Fudali został wyróżniony Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji.

Odbierając laur na scenie Teatru Śląskiego w Katowicach powiedział, że jest to wyróżnienie dla wszystkich rybniczan. Uroczystość odbyła się 17 stycznia 2004 r..


Diamentowe, Platynowe oraz Złote Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są od dwunastu lat z inicjatywy środowiska gospodarczego skupionego wokół Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W tym roku najwyższe wyróżnienie – diamentowy laur - odebrała minister ds. europejskich Danuta Hübner oraz światowej sławy kompozytor Wojciech Kilar.


Adam Fudali otrzymał platynowy laur za aktywność i zaangażowanie w kontynuowanie przemian społeczno-gospodarczych nie tylko w Rybniku, ale też w subregionie, za realizację dużych inwestycji z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, za tworzenie nowego wizerunku miasta poprzez wsparcie edukacji i rozwoju sektora MŚP, za zaangażowanie i pracę nad opracowaniem strategii rozwoju Rybnika i strategii rozwoju województwa śląskiego oraz za osobisty udział w stworzeniu systemu zarządzania jakością w rybnickim urzędzie miasta potwierdzonego Polską i Śląską Nagrodą Jakości. 


W tym roku po raz pierwszy przyznano również Platynowe Laury „Ambasador Spraw Polskich”. Otrzymały je wybitne osoby, które godnie reprezentowały nasz kraj na arenie europejskiej lub jako obywatele innych państw w sposób istotny wsparły wysiłki Polski w dobrym przygotowaniu do akcesji z UE. Wyróżnieni zostali: Bruno Dethomas (ambasador UE w Polsce, szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce), Marek Grela (ambasador Polski przy UE), Genowefa Grabowska (senator RP, przewodnicząca senackiej komisji spraw zagranicznych i integracji europejskiej), Jacek Saryusz-Wolski (były pełnomocnik rządu ds. integracji europejskiej i były sekretarz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej) oraz Jan Olbrycht (były marszałek województwa śląskiego, pochodzący z Rybnika ).


Organizatorzy imprezy podkreślają, że diamentowe i platynowe laury przyznawane są osobowościom nieprzeciętnym - ludziom tworzącym atmosferę szczególnego szacunku, z których pracy płyną wartości uniwersalne, godne naśladowania. To ludzie, którzy osiągają sukces gospodarczy, a jednocześnie dzielą się tym sukcesem poprzez aktywność społeczną w swoim środowisku. Laureatami platynowych i diamentowych laurów są wybitne osobowości życia publicznego w Polsce i na świecie, których praca ma wymiar ponadregionalny i ponadczasowy. 


Wśród dotychczasowych laureatów są takie autorytety, jak papież Jan Paweł II, prezydenci RP Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, Sekretarz Generalny NATO Javier Solana, Jan Nowak Jeziorański, Zbigniew Brzeziński, wybitni przedstawiciele świata nauki, oświaty, kultury i sztuki, przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego, liderzy przedsiębiorstw i najlepsze firmy z terenu czterech byłych województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego oraz od 1996 roku instytucje zagraniczne wspierające rozwój polskiej gospodarki.


 

 Adam Fudali składa gratulacje Danucie Hübner

 

 

 Prezydent odebiera wyróżnienie z rąk Tadeusza Donocika, Przewodniczącego Kapituły Laurów 2003 i zarazem Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 Laury Umiejętności i Kompetencji 2003

 

Prezydent w towarzystwie Wojciecha Kilara, jednego z "diamentowych" laureatów.

 

 


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt