GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Budowa kanalizacji

Uzgodnienia dotyczące przebiegu kanalizacji

 

W Punkcie Informacji o Kanalizacji Projektu (ul. Zamkowa 5, pok. 2), istnieje możliwość indywidualnego sprawdzenia przebiegu trasy kanalizacji. W celu usprawnienia procesu sprawdzenia przebiegu kanalizacji na danej posesji, osoba zainteresowana powinna przynieść mapkę geodezyjną działki lub jej numer.

 

Miasto i UE zapewnią sfinansowanie głównych ciągów kanalizacyjnych oraz odgałęzień zakończonych studzienką na posesji. Właściciel działki ponosi jedynie koszt wybudowania przyłącza na własnej posesji, czyli koszty wykopu i ułożenia rury kanalizacyjnej od budynku właściciela posesji do studzienki kanalizacyjnej usytuowanej na granicy działki wraz z wykonaniem przyłącza do budynku i studzienki.

W celu uproszczenia do minimum koniecznych uzgodnień z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, PWiK będzie wydawać warunki techniczne przyłączenia budynku do nowej sieci kanalizacji sanitarnej zbiorowo dla kilku ulic, a nawet całej dzielnicy, zamiast warunków przyłączenia dla każdego budynku z osobna. Cena opracowania projektu przykanalika jest wówczas o ok. 30 % tańsza niż w przypadki indywidualnego trybu zlecania projektu.

Termin podłączenia się do kanalizacji indywidualnego użytkownika jest zależny od dzielnicy, w której mieszka.

Mając na uwadze fakt, że prowadzona inwestycja jest największą z dotychczas wykonywanych w Rybniku, bardzo ważna jest współpraca mieszkańców Miasta z projektantami i wykonawcami.
Brak zgody właścicieli posesji na wejście w teren, stawianie niekorzystnych warunków w fazie projektowej, czy też problemy z wykupem gruntów od indywidualnych właścicieli mogą spowodować przeprojektowanie części kanalizacji, a tym samym opóźnienia w harmonogramie.

UM Rybnika z góry przeprasza za mogące wystąpić w trakcie realizacji inwestycji utrudnienia i niedogodności związane np. z zajęciem pasa drogowego czy wykopami jamistymi.

 

  


Budynek UM, przy ul. Zamkowej. Fot. L. Tyl

Punkt Informacji o Kanalizacji. Fot. L. Tyl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Do zwycięstwa trzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt