GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty dofinansowanie z EFRR

 

 

 


Sektorowy Program Operacyjny Transport Działanie 2.2. – „Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę Drogi Krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik”
Całkowity koszt projektu – 56 706 105,97 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 42 529 579,45 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa - 5 000 000 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

 zobacz więcej

 

  

 


Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.2

"Kompleksowa modernizacja budynku Rybnickiego Centrum Kultury na potrzeby mieszkańców regionu"
Całkowity koszt projektu - 11 860 994,23 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - 8 895 745,67 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa - 1 186 099,42 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.2

"Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno-rekreacyjne na terenie Zabytkowej Kopalni IGNACY w Rybniku"
Całkowity koszt projektu - 782 590,10 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - 586 942,56 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa - 78 259,00 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 zobacz więcej

  

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.2

"Zamknięcie i rekultywacja KWATERY I składowiska odpadów komunalnych w Rybniku"
Całkowity koszt projektu - 963 352,98 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - 722 514,73 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa - 96 335,29 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1

"Rozbudowa układu komunikacyjnego Rybnika przez przebudowę skrzyżowania na DW 920"
Całkowity koszt projektu - 885 356,68 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - 664 017,51 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

 

   

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1

"Nowe warunki dla rozwoju działalności gospodarczej - przebudowa układu komunikacyjnego w Rybniku"
Całkowity koszt projektu - 5 265 208,30 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - 3 948 905,97 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

 

  

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5

"Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik"
Całkowity koszt projektu - 5 323 653,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - 3 890 713,65 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

 więcej o e-Karcie

 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5

"SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim"
Całkowity koszt projektu - 27 004 400,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - 19 848 300,00 zł
Część przypadająca na Miasto Rybnik - 351 024,00 zł
Projekt realizowany w partnerstwie pod przewodnictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 

 

 

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIC

RFO Regionalny Trójkąt Weimarski w ramach - "Regeneration"
Całkowity koszt projektu - 123 227,40 €
Dofinansowanie - 100 000 €
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

www.dorsten.de/Wirtschaft/Interreg_IIIC_Polnisch/Dorsten_und_Europa_polnisch.htm

 

 

 

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA
Program Polska - Czechy "Dni Karviny w Rybniku. Partnerska wymiana kulturalna i sportowa"
Całkowity koszt projektu - 40 090,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - 30 067,50 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta


 


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Do zwycięstwa trzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt