GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Droga Krajowa nr 78 (SPOT)

 

 

 

 

    

OPIS PROJEKTU
współfinansowanego przez Unię Europejską

 

Celem generalnym Projektu jest udrożnienie drogi transgranicznej o krajowym znaczeniu, zapewniającej poprawę jakości obsługi ruchu pomiędzy dużymi aglomeracjami miejskimi. Dodatkowo realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienie nawierzchni dróg, w wyniku, których spełniać będą wymogi Unii Europejskiej.
Droga Krajowa nr 78 przechodząca przez Miasto Rybnik stanowi aktualnie wąskie gardło w ruchu tranzytowym Gliwice – granica państwa w Chałupkach. Z uwagi oddaną do użytku autostradę A4 w Gliwicach konieczne jest gruntowne zmodernizowanie DK 78, gdyż będzie ona stanowiła najkrótszą drogę prowadzącą z Aglomeracji Katowickiej do granicy państwa z Republiką Czech. Aktualnie droga ta nie jest dostosowana do wymogów unijnych ponadto stanowi duże obciążenie dla ruchu komunikacyjnego w centrum miasta.

 

Dnia 1 czerwca 2005 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn.

 

"Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK Nr 78

na odcinku przebiegającym przez Rybnik"

 

przez Ministerstwo Infrastruktury i Miasto Rybnik.

Projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport,

Priorytetu 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa,

Działania 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasto na prawach powiatu.

 

Źródła finansowania:

  • udział Unii Europejskiej - 44 058 980,94 zł, tj. 75% kosztów kwalifikowanych z EFRR
  • udział Miasta - 14 686 327,00 zł tj. 25% kosztów kwalifikownanych + wszelkie koszty niekwalifikowane
  • całkowity koszt projektu - 58 745 307,94 zł

 

  

 

 

 

 

 

Informacje o projekcie:

 

Komórka realizująca projekt:

 

Urząd Miasta Rybnika

Wydział Dróg

ul. B. Chrobrego 2

44-200 Rybnik

tel. 0 32 439 200 00 wew. 7007

fax 0 32 42 241 24

e-mali: drogi@um.rybnik.plODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt