GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Europejski Fundusz Społeczny

Projekty dofinansowane z EFS

 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2

Program stypendiów dla uczniów Miasta Rybnika na rok szkolny 2004/2005”
Całkowity koszt projektu - 168 907,57 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 168 907,57 zł

Projekt realizowany przez Urząd Miasta

 zobacz więcej (plik DOC) 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2

“Program stypendiów dla studentów Miasta Rybnika na rok akademicki 2004/2005”
Całkowity koszt projektu - 223 500,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 223 500,00 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

 zobacz więcej (plik DOC) 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2

„Program stypendiów dla uczniów Miasta Rybnika na rok szkolny 2005/2006”
Całkowity koszt projektu - 189 016,96 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 189 016,96 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

 zobacz więcej (plik DOC) 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2

"Program stypendiów dla studentów Miasta Rybnika na II semestr roku akademickiego 2005/2006"
Całkowity koszt projektu - 173 250,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 162 906,97 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

 zobacz więcej (plik DOC) 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2
Okres realizacji projektu: 17.07.2006 - 30.09.2007 r..
"Program stypendiów dla uczniów Miasta Rybnika na rok szkolny 2006/2007"
Całkowity koszt projektu - 243 500,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 243 500zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

 zobacz więcej (plik DOC) 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2
Okres realizacji projektu: 17.07.2006 - 31.03.2007 r.
"Program stypendiów dla studentów Rybnika w I semestrze roku akademickiego 2006/2007"
Całkowity koszt projektu - 225 000,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 190 235,70 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

 zobacz więcej (plik DOC) 

 

 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6

“Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”
Całkowity koszt projektu – 1 584 260,60 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 1 584 260,60 zł
Część przypadająca na Miasto Rybnik – 64 991,47 zł
Projekt realizowany w partnerstwie pod przewodnictwem Głównego Instytutu Górnictwa

 

 

 

 

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.1 a

„Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku”
Całkowity koszt projektu – 8 934 060,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 6 699 651,60  zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 2 234 408,40 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika


Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.2

„Pomyślny start”
Całkowity koszt projektu – 1 802 300,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych -  1 323 609,80 zł
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

 

Sektorowy Program Operacyjny  Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.2

„Absens carens – nieobecni pracą”
Całkowity koszt projektu – 1 007 077,67 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych -  730 836,26 zł zł
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

 

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.3

„Aktywność twoją szansą”
Całkowity koszt projektu – 731 800,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych -  533 568,32 zł
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

 

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.5 

„Reintegracja zawodowa przepustką do pracy”
Całkowity koszt projektu – 231 900,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych -  185 520 zł
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

 

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6

„Kobieta z inicjatywą”
Całkowity koszt projektu – 2 130 968,00  zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych -  1 704 774,40  zł
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

 

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6

„Kobieta aktywna-kobietą jutra”
Całkowity koszt projektu – 677 400,00  zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych -  432 400,00  zł
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 – „Odziedzicz Pracę”
Całkowity koszt projektu – 5 860 091,50 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 5 860 091,50 zł
Projekt realizowany w partnerstwie pod przewodnictwem Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Do zwycięstwa trzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt