GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Nagrody dla miasta

Złota Setka Samorządów

  


2005 - Czwarte miejsce w Polsce zajął Rybnik w ósmej edycji ogólnopolskiego rankingu "Złota Setka Samorządów 2005". Miasto znalazło się po raz czwarty w "Złotej dwunastce miast-powiatów grodzkich", a zostało wyróżnione za podjęte inwestycje w rozwój lokalny w latach 2002-2004 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Przygotowywany przez Centrum Badań Regionalnych ranking przedstawia najlepiej funkcjonujące gminy w naszym kraju. Oceniona została suma inwestycji dokonanych w ciągu ostatnich trzech lat (2002-2004) w przeliczeniu na mieszkańca oraz dyscyplina finansowa. Z rankingu eliminowane są gminy, których deficyt lub nadwyżka wyniosły ponad 25 proc. Wynik finansowy gminy nie jest tu punktowany. Twórcy zestawienia wzięli również pod uwagę inwestycje finansowane poza budżetem gminy, prowadzone głównie przez spółki będące własnością gminy, a także szeroko pojętą aktywność społeczną (np. frekwencja wyborcza, liczba organizacji pozarządowych w stosunku do liczby mieszkańców, liczba bibliotek...).

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbyło się we wtorek, 5 lipca 2005 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dyplom uznania dla Miasta Rybnika za udział w "Złotej dwunastce", z rąk Wicemarszałka Sejmu Donalda Tuska, odebrał prezydent Rybnika Adam Fudali. W uroczystości wzięła również udział Wisła Surażska, autorka corocznych rankingów i założycielka Centrum Badań Regionalnych.

Miasto znalazło się po raz czwarty w "Złotej dwunastce miast-powiatów grodzkich", a zostało wyróżnione za podjęte inwestycje w rozwój lokalny w latach 2002-2004 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

 

Przygotowywany przez Centrum Badań Regionalnych ranking przedstawia najlepiej funkcjonujące gminy w naszym kraju. Oceniona została suma inwestycji dokonanych w ciągu ostatnich trzech lat (2002-2004) w przeliczeniu na mieszkańca oraz dyscyplina finansowa. Z rankingu eliminowane są gminy, których deficyt lub nadwyżka wyniosły ponad 25 proc.

Wynik finansowy gminy nie jest tu punktowany.

 

Twórcy zestawienia wzięli również pod uwagę inwestycje finansowane poza budżetem gminy, prowadzone głównie przez spółki będące własnością gminy, a także szeroko pojętą aktywność społeczną (np. frekwencja wyborcza, liczba organizacji pozarządowych w stosunku do liczby mieszkańców, liczba bibliotek...).

 

 

 

 

 

  Foto: K. Jaroch

 

ZŁOTA DWUNASTKA MIAST-POWIATÓW GRODZKICH:

Nazwa

Ludność

Inwestycje
w zł/1 mieszk.

Płock

128 145

2651

Poznań

574 125

2261

Katowice

322 285

2120

Rybnik

142 272

1944

Grudziądz

100 024

1894

Sopot

41 017

1843

Wrocław

637 548

1840

Bielsko-Biała

177 390

1807

Konin

81 774

1779

Kraków

757 685

1774

Suwałki

69 014

1732

Rzeszów

159 088

1532

 

2004 - Dziesiąte miejsce w Polsce, a trzecie na Śląsku, zajął Rybnik w siódmej edycji ogólnopolskiego rankingu "Złota Setka Samorządów 2004". Miasto znalazło się po raz trzeci w "Złotej dwunastce miast-powiatów grodzkich". W uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny w latach 2001-2003 Rybnik został uhonorowany pamiątkowym dyplomem. Przygotowywany przez Centrum Badań Regionalnych, we współpracy z "Rzeczpospolitą", ranking przedstawia najlepiej funkcjonujące gminy w naszym kraju. Zostały w nim ocenione miasta, które zachowują dyscyplinę finansową (deficyt lub nadwyżka poniżej 25 proc. budżetu gminy). Oceniona została także wielkość inwestycji w okresie ostatnich trzech lat w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Twórcy zestawienia wzięli też pod uwagę inwestycje finansowane poza budżetem gminy (tzn. przez osobne fundusze celowe lub dokonywane przez spółki sektora usług komunalnych będące własnością gminy). Istotnym kryterium był również wysiłek inwestycyjny, czyli procent dochodów przeznaczanych na inwestycje oraz szeroko pojęta aktywność społeczna (np. frekwencja wyborcza, liczba organizacji pozarządowych). Decydowała też zdolność przyciągania nowych mieszkańców.

 

2003 - Czwarte miejsce wśród największych polskich miast zajął Rybnik w szóstej edycji ogólnopolskiego rankingu „Złota Setka Samorządów”. W uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny w latach 2000-2002 miasto zostało uhonorowane pamiątkowym dyplomem. Rybnik znalazł się po raz drugi wśród wyróżnionych miast na prawach powiatu, czyli „Złotej dwunastki miast-powiatów grodzkich”. Przygotowywany przez Centrum Badań Regionalnych i publikowany na łamach dziennika „Rzeczpospolita” ranking przedstawia najlepiej funkcjonujące gminy w naszym kraju. W rankingu ocenione zostały gminy, które zachowują dyscyplinę finansową (deficyt lub nadwyżka poniżej 25% budżetu gminy). Oceniona została wielkość inwestycji w okresie ostatnich trzech lat (2000-2002) na jednego mieszkańca. Twórcy zestawienia wzięli również pod uwagę inwestycje finansowane poza budżetem gminy (tzn. przez osobne fundusze celowe lub dokonywane przez spółki sektora usług komunalnych będące własnością gminy). Ważnym kryterium był również wysiłek inwestycyjny, czyli procent dochodów przeznaczanych na inwestycje oraz aktywność społeczna – łączny wskaźnik, na który składają się: frekwencja w wyborach samorządowych, liczba organizacji non profit i działalność bibliotek publicznych. Decydowała też zdolność przyciągania nowych mieszkańców.

  

2002 - W tej kategorii Rybnik uplasował się na 3 miejscu w "Złotej Dziesiątce"samorządowych inwestorów, wyróznionych po raz pierwszy spośród 65 największych miast-powiatów grodzkich.

Dziennik „Rzeczpospolita” wspólnie z Centrum Badań Regionalnych przygotowuje ranking najlepszych gmin w Polsce pod nazwą „Złota Setka Samorządów”. Podstawowym kryterium w rankingu jest wielkość inwestycji w okresie trzech lat (1999-2001) na jednego mieszkańca. Twórcy rankingu wzięli pod uwagę wysiłek inwestycyjny, czyli procent dochodów przeznaczanych na inwestycje, gdzie wymagane minimum wynosi 30 procent. Od samorządów ze złotej setki oczekuje się również dyscypliny finansowej, dlatego z rankingu eliminowane są gminy, których deficyt lub nadwyżka w 2001 roku wyniosły ponad 25 proc.

 


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Do zwycięstwa trzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt