Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z RybnikaStrona główna -> O mieście -> Miasta partnerskie

BAR (Ukraina)

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Podole

 

Bar (ukr. Бар) leży nad rzeką Row, na Podolu, w obwodzie winnickim. Bar zamieszkuje około 18 tys. mieszkańców. Miasto Bar utrzymuje kontakty z kilkoma polskim miastami, między innymi z Wrocławiem i Białymstokiem.

Od 1999 roku miasto Kwidzyń jest partnerem Baru. Współpraca Baru z Rybnikiem rozpoczęła się w 1998 roku dzięki Stowarzyszeniu Charytatywnemu Pomocy Rodzinie Auxilium Familiare.

Z kolei po stronie ukraińskiej inicjatorem kontaktów jest Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków im. Konfederatów Barskich z Przewodniczącą Stowarzyszenia Panią Małgorzatą Miedwiediewą. Stowarzyszenie zrzesza ponad 100 rodzin o polskich korzeniach.

 

W wyniku tych kontaktów corocznie, przez kilka kolejnych lat mieszkańcy Rybnika przez 2 tygodnie gościli 20 osobową grupę ukraińskich dzieci. W październiku 2001 roku przedstawiciele Charytatywnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Auxilium Familiare oraz miasta Rybnika gościli w Barze z okazji uroczystości 600 lecia miasta oraz poświęcenia mogiły i pomnika żołnierzy polskich poległych w czasie wojny polsko-sowieckiej.

 

W dniach 22-25 sierpnia 2003 roku w Barze na Ukrainie przebywała delegacja z Miasta Rybnika uczestnicząc w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Natomiast w maju 2006 roku przedstawiciele miasta Rybnika gościli w Barze z okazji Dni Kultury Polskiej. Oprócz władz miasta Rybnika i Stowarzyszenia Auxilium Familiare kontakty z Barem ma również rybnicki zespół „Przygoda”, który nawiązał współpracę z zespołem folklorystyczno-tanecznym z tego miasta, a w maju 2003 roku był ich gościem.

Pod koniec czerwca 2005 roku z rewizytą do Rybniku przyjechała młodzież z Baru. W związku z dotychczasową dobrą współpracą miast, 28 września 2006 roku Adam Fudali, Prezydent Miasta Rybnika oraz Oleksander Kozak, Mer Miasta Bar podpisali list intencyjny.

 

Podczas swojego pobytu w Rybniku ukraińscy goście zwiedzili rybnickie Muzeum, Państwową Szkołę Muzyczną, Technikum Budowlane oraz mieli okazję spotkać się z przedsiębiorcami i przedstawicielami Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Przedstawiciele Baru mieli okazję zapoznać się z funkcjonowanie jednostek miejskich oraz poznali największe rybnickie inwestycje, a także zwiedzili Oświęcim i Kraków.

 

Od 17 do 21 maja 2007 r. delegacja miasta Rybnika z prezydentem Adamem Fudalim na czele, gościła na Ukrainie w mieście Bar na zaproszenie Olexandra Kozaka, Mera Baru oraz Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków im. Konfederatów Barskich.
Głównym celem wizyty rybnickich samorządowców było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Rybnikiem i Barem, które odbyło się 19 maja 2007 roku oraz udział w obchodach Dni Kultury Polskiej.
W obchodach Dni Kultury Polskiej w Barze uczestniczył jednocześnie rybnicki zespół „Przygoda”, który współpracuje z polonijnym zespołem folklorystyczno-tanecznym „Aksamitki”. Umowa o współpracy pomiędzy miastami zakłada współdziałanie w dziedzinie kultury, sportu, oświaty i wymiany młodzieży, a także gospodarki i ochrony środowiska i jest następstwem podpisanego 28 września 2006 roku w Rybniku listu intencyjnego przez Adama Fudali, Prezydenta Miasta Rybnika oraz Oleksandra Kozaka, Mera Miasta Bar.

 

  • W czerwcu 2008 roku z okazji organizowanych I Dni Rybnika gościliśmy w mieście delegację z partnerskiego Baru.
  • W dniach od 26 do 28 marca 2009 roku Rybnik gościł przedstawicieli samorządu miasta Bar. Celem wizyty w Rybniku było poznanie zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji sportowych oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem Domu Dziecka. W maju tego samego roku delegacja miasta Rybnika udała się z rewizytą do Baru. W czasie swojej wizyty na Ukrainie przedstawiciele Rybnika mogli zwiedzić funkcjonujący od niedawna Ośrodek EWEREST - Barskie Miejskie Centrum Socjalno-Psychologiczne Rehabilitacji Młodych z upośledzeniem umysłowym oraz dom dziecka znajdujący się w pobliskiej Winnicy.

Od kilku lat delegacja miasta Rybnika uczestniczy w corocznie organizowanych Dniach Kultury Polskiej w Barze. Impreza ta jest okazją do prezentacji kultury i tradycji polskiej Polonii i Polakom mieszkającym w partnerskim mieście Bar. W czerwcu 2012 roku Miasto Rybnik wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa, a także dzięki dużemu zaangażowaniu dwóch rybnickich szkół podstawowych - SP1 i SP5 oraz rodzicom tam uczęszczających uczniów zorganizowało tygodniowy pobyt dla czterdziestoosobowej polonijnej grupy dzieci. Czas spędzony w Rybniku był dla dzieci okazją do poznania naszego miasta i okolic, a także nawiązania kontaktów z polskimi rówieśnikami.

 

Od 19 lipca do 2 sierpnia 2014 roku 40-osobowa grupa małych Ukraińców pochodzących z partnerskich miast Rybnika: Iwano-Frankiwska i Baru, wypoczywała w Bazie Obozowej Hufca Ziemi Rybnickiej w Wapienicy. Program wakacyjnego pobytu w Polsce był bardzo bogaty i ukraińskie dzieci miały okazję zwiedzić wiele okolicznych atrakcji, m.in.; Szyndzielnię i Bielsko-Biała. Podczas wizyty w Rybniku dzieci spotkały się z Prezydentem Rybnika, odpoczęły też na kąpielisku „Ruda”. Pobyt dzieci z Ukrainy był jednym z elementów pomocy mieszkańcom ukraińskich miast partnerskich Rybnika, a w szczególności osobom o polskich korzeniach.

 

Mer: Artur Cyciurski

 

Miasta partnerskie Baru:
Kwidzyn (Polska)

Bari (Włochy)


 

Podpisanie listu intencyjnego:

Adam Fudali – prezydent Rybnika i Oleksander Kozak – mer Baru

 

 

(Foto: Wydz. Rozwoju)Występ chóru „Młode liście” z ukraińskiego Baru podczas Dni Rybnika 2012. Fot. L. Tyl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę, bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół.
(J. Drobek)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer
GWIAZDY w RYBNIKU

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

   Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt