GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

DK 78 - Etapy realizacji projektu

          

  

 

    

     

ETAP I:


Realizacja projektu budowlano-wykonawczego modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 78 na ul. Wodzisławskiej w Rybniku (w obrębie dworca kolejowego Rybnik-Towarowy) oraz modernizacji drogi krajowej nr 78 .

Zwiększenie nośności wiaduktu z 30 do 40 ton poprzez wymianę i zwiększenie ilości belek nośnych, wymiana przyczółków na nowe oraz wykonanie płaszczy żelbetowych na istniejących filarach oraz zwiększenie ich fundamentów, wymiana żelbetowej płyty pomostowej.
Zwiększenie szerokości przęsła z 11,5 do 14,4 m celem uzyskania dwustronnych chodników szerokości 2,5 m

- projekt remontu i modernizacji nawierzchni ulicy Wodzisławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Hetmańską do skrzyżowania z ul. Śląską oraz zaprojektowanie chodnika jednostronnego na odcinku od ul. Hetmańskiej do wiaduktu wraz z pasem ruchu dla rowerów.
- Projekt utwardzenia poboczy do szerokości zasadniczej 2,5 m ( lub mniej w trudnych miejscach). Pobocza będą wykorzystywane jako ciągi pieszych oraz ścieżki rowerowe. Zasadnicza długość poboczy do utwardzenia wynosi 3,6 km i obejmuje odcinki ul. Wodzisławskiej:
a) od stacji paliw STATOIL do ul. Witosa (jedna strona - lewa patrząc w kierunku na Rybnik)
b) od ul. Kadłubka do ul. Daszyńskiego (dwie strony)
c) od ul. Daszyńskiego do ul. Leopolda Staffa (jedna strona - prawa patrząc w kierunku na Rybnik)
d) od ul. Leopolda Staffa do ul. Konarskiego poszerzenie istniejącego chodnika po stronie lewej
e) od ul. Konarskiego do ul. Zapolskiej pobocza 1,5 m szerokości (jedna strona - prawa patrząc w kierunku na Rybnik)
f) od ul. Puszkina do granic miasta z Radlinem (jedna strona - lewa patrząc w kierunku na Rybnik)

Uzyskano pozwolenie na budowę decyzją Wojewody Śląskiego nr 24/04 z dniem 6.02.2004 r. - przetarg na wykonawstwo w rozstrzygnięciu.


Koszt modernizacji wiaduktu 13 648 334,35 zł brutto
Koszt utwardzenia poboczy: 2 295 643,58 zł
Razem brutto: 15 943 977,93 zł


ETAP II:


Realizacja projektu budowlano-wykonawczego remontu i częściowej modernizacji ul. Rybnickiej DK-78 w Rybniku na odcinku od rzeki Ruda do granic miasta Rybnik w dzielnicy Ochojec
- Ilość km projektowanego odcinka: 7 km 937,60 m
Projekt obejmuje:
1) wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni na nawierzchnię asfaltową na podbudowie dla kategorii ruchu KR5 (rozbiórka nawierzchni i koryto na głębokość 47 cm, podbudowa tłuczniowa gr. 20 cm, mineralno-asfaltowa gr. 14 cm, warstwa wiążąca- 8 cm, ścieralna 5 cm)
2) wykonanie poszerzeń jezdni pod lewoskręty (prawoskręty) i pasy do wyprzedzania w konstrukcji jak wyżej
- prawoskręt w Wielopolską
- zestaw dodatkowych lewoskrętów na odcinku od ul. Wielopolskiej do Podmiejskiej- 16 szt, od ul. Łukowej do ul. Milenijnej- 3 szt
- pas do wyprzedzania pod górę na odcinku od Wielopolskiej do hurtowni Kolbud , od wiaduktu nad torami do ul. Turystycznej oraz od ul. Morwowej do ul. Za Wiaduktem, od ul. Młynek do ul. Północnej.
3) zatoki autobusowe: 8 modernizowanych, 8 nowych
4)  chodniki i ścieżki rowerowe na odcinku od rzeki Ruda do ul. Wielopolskiej po stronie wschodniej, od ul. Wielopolskiej do ul. Majątkowej dwustronne, od ul. Podleśnej do serwisu Forda po stronie wschodniej, od serwisu Forda do KEN dwustronne, od KEN do starej granicy miasta (okolice ul. Północnej) po stronie zachodniej, centrum dzielnicy Ochojec do ul. Pilchowickiej chodnik dwustronny-na pozostałych odcinkach projektowano pobocze asfaltowe szerokości 1,5 do 2,0 m.
5) oświetlenie uliczne od rzeki Ruda do starej granicy miasta (okolice ul. Północnej) oraz od ul. Młynek do ostatniego zabudowania w dzielnicy Ochojec od strony Gliwic.
6) Kanalizacja deszczowa od rzeki Ruda do ul. Północnej, w obrębie ul. Młynek, oraz w centrum Ochojca do ul. Pilchowickiej.
7) Wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ruda o konstrukcji stalowej dźwigarów i żelbetowej płycie pomostowej (długość 27,4 m, szerokość 4,2 m)


Uzyskano pozwolenie na budowę decyzją Wojewody Śląskiego nr 108/04 z  dniem 9.07.2004 r. - przetarg na wykonawstwo w rozstrzygnięciu.

Koszt inwestycji brutto: 32 335 370,89 zł.


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt