GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Aglomeracja Rybnicka

Aglomeracja Rybnicka

Aglomeracja Rybnicka
 


Struktura aglomeracji rybnickiej:

 • Obszar: 1.472 km kw. i 670 tys. mieszkańców - drugi pod względem ludności (po konurbacji katowickiej) zespół miejski w woj. śląskim  oraz dziesiąty w Polsce.
      
 • Typ: Aglomeracja policentryczna dosłowna współdziałające ze sobą układy kilku miast, z których przynajmniej dwa mają zbliżoną wielkość demograficzną i potencjał gospodarczy.
       
 • Trzy rdzenie miejskie: Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Racibórz.
     
 • Ośrodki pomocnicze aglomeracji: Wodzisław Śląski, Żory.
     
 • Powiaty: rybnicki, wodzisławski, raciborski.
      
 • Zurbanizowane gminy wiejskie: Pawłowice (powiat pszczyński) i Zebrzydowice (powiat cieszyński).
   

Na zlecenie miasta dr Robert Krzysztofik z Uniwersytetu Śląskiego przeprowadził analizę dotyczącą osadnictwa na terenie Rybnika i okolic.

Efektem badań jest dokument pn. „Aglomeracja Rybnicka. Zarys typologii osadniczej” .

     

   

Najważniejsze tezy z pracy dra R. Krzysztofika:

    

Aglomeracja rybnicka stanowi drugi pod względem liczby ludności (0,67 mln mieszkańców) zespół miejski w województwie śląskim. W skali Polski jest na pozycji 10, tuż za aglomeracją szczecińską. Aglomeracja rybnicka stanowi jeden z równorzędnych podmiotów transgranicznego - prawie 6 milionowego - zespołu układów zaglomerowanych, obejmującego region od okolic czeskiej Ostrawy po Częstochowę i Kraków. Region zajmuje obszar 1472 km² . Swym zasięgiem obejmuje miasta na prawach powiatu: Rybnik, Jastrzębie Zdrój i Żory, powiaty: rybnicki, wodzisławski, raciborski oraz zurbanizowane gminy wiejskie: Pawłowice z pow. pszczyńskiego i Zebrzydowice z pow. cieszyńskiego.

   
Aglomeracja rybnicka przyjmuje postać dosłowną aglomeracji policentrycznej. Powstała w oparciu o wcześniejszą inicjalną konurbację miejską, która w efekcie zmian dotychczasowych struktur gospodarczych i przestrzennych zmierza w kierunku formy przejściowej pomiędzy aglomeracją policentryczną a aglomeracją monocentryczną. Wspomniana ewolucja odzwierciedla się silnie w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej regionu. Struktura ta w największym stopniu przyjmuje charakter typowy dla aglomeracji policentrycznej, ale przy zachowaniu występujących lokalnie – zanikających jednocześnie - cechach konurbacji.
W przedstawiony mechanizm rozwoju wpisuje się dodatkowo ewolucja monocentrycznego sub-układu Rybnika. W przyszłości zgodnie z rozpoznaną tendencją będzie on wypierał funkcjonujące jeszcze elementy podrzędnego układu o charakterze konurbacji.
W możliwym do określenia czasie (8-15 lat) region powinien przyjąć postać obszaru przejściowego pomiędzy aglomeracją policentryczną (sensu stricte) a aglomeracją monocentryczną.

  
Aglomeracja rybnicka ma 3 główne rdzenie miejskie: Rybnik, Jastrzębie Zdrój i Racibórz. Wśród tej grupy charakter uprzywilejowany, ale nie dominujący ma Rybnik. Miasta Wodzisław Śląski i Żory stanowią ośrodki pomocnicze aglomeracji. Pozostałe gminy (miejskie i wiejskie) są jednostkami podporządkowanymi. Z uwagi na specyfikę sieci osadniczej, gminy podporządkowane w wielu przypadkach znajdują się często w polach oddziaływania dwóch, a nawet trzech ośrodków rdzeniowych.
Aglomeracja rybnicka jako region opiera swoje funkcje egzogeniczne na działalności przemysłowej i przemysłowo-usługowej. Obserwowane tendencje rozwoju regionu wskazują na zmianę funkcjonalną w kierunku odpowiednio: przemysłowo-usługowej i usługowo-przemysłowej. W innym ujęciu omawianą jednostkę definiujemy jako typ pośredni pomiędzy tzw. regionem późno-industrialnyma regionem post-industrialnym.

 

  Zobacz pełny tekst opracowania

  


POPARLI AGLOMERACJĘ 

Większość samorządowców z terenu Aglomeracji Rybnickiej, których przedstawiciele byli obecni na spotkaniu w rybnickim urzędzie miasta poparła propozycję wpisania aglomeracji do powstającej tzw. ustawy metropolitalnej (aglomeracyjnej).

Stanowisko w sprawie ujęcia 670-tysięcznej Aglomeracji Rybnickiej w ustawie, zaproponowane przez prezydenta Rybnika Adama Fudalego,  poparli przedstawiciele 19 z 27 jednostek samorządu terytorialnego reprezentujących zachodnią część województwa śląskiego.

W trakcie spotkania przedstawiono też nowe możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć przez jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące w ramach Aglomeracji Rybnickiej. Jednocześnie wskazano na ograniczenia wynikające z braku istnienia sformalizowanej struktury.

 

  

  


Zobacz również:

    

Aglomeracja Rybnicka w mediach:

 

Rybnik, 2007 r.

    ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Do zwycięstwa trzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt